Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ทางเลือกเพื่อรสชาติและสุขภาพที่ดีกว่า

ทางเลือกเพื่อรสชาติและสุขภาพที่ดีกว่า

เราเชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี และมีความสมดุล โดยยังคงไว้ซึ่งรสชาติที่อร่อย และสร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิตได้ ดังนั้น เนสท์เล่จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดนี้

แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้บริโภคตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นส่วนประกอบในอาหารเช้าไปจนถึงอาหารค่ำ ทั้งที่บ้านหรือในสถานที่อื่นๆ และนั่นแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา นั่นคือ การรักษาระดับของคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สัมผัสถึงชีวิตในแง่บวกและสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ด้านโภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของเรามีรากฐานมาจากความเชื่อพื้นฐานสามประการดังต่อไปนี้

  • ความพึงพอใจและสุขภาพ: เราเชื่อว่าโภชนาการที่ดีจะต้องมีรสชาติที่ดีด้วยหากต้องการให้อาหารเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารอย่างสมดุล ผู้บริโภคต้องการให้อาหารของตนมีรสชาติดีและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ตน ดังนั้น หากเราต้องการเอาชนะใจผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีรสชาติดีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ทีมงานของเราซึ่งประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยล้วนมีเป้าหมายร่วมกันคือ ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรามีรสชาติดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้บริโภคมีมีสุขภาพดีขึ้นด้วย
  • การรับประทานอาหารแต่พอดีและสมดุล: เราส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานอาหารแต่พอดี หลากหลาย และคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีอาหารใดในโลกที่เป็นอาหารเลว ไม่ว่าอาหารนั้นจะหวานหรือเค็ม สดหรือแช่แข็ง สิ่งที่สำคัญสองประการในการการรับประทานอาหารอย่างมีสุขภาพดีด้วยความเพลิดเพลินแต่ได้สมดุลก็คือ ปริมาณที่พอเหมาะและความหลากหลายของอาหาร ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยอาหารหลากหลายชนิดสำหรับทุกช่วงเวลาการบริโภคและเป็นอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาค้นหาอาหารทางเลือกต่างๆ ทั้งหมดและนำมารับประทานอย่างสมดุล
  • การสื่อสารอย่างโปร่งใส: เราเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมและคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล เกลือ ไขมัน โปรตีน และเส้นใยในผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ผู้บริโภคอย่างโปร่งใส เราเชื่อว่าความโปร่งใสคือวิธีสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุด เราจัดพิมพ์ข้อมูลทางโภชนาการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์นับพันๆ ล้านชิ้นที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทุกวันทั่วโลก ข้อมูลนี้รวมอยู่ในสัญลักษณ์แห่งคุณภาพโภชนาการ Nestlé Nutritional Compass

พันธกิจระยะยาวของเราคือการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหารและใช้ชีวิตด้วยการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวของตนได้