คณะกรรมการ และกรรมการบริหารเนสท์เล่

คณะกรรมการ และกรรมการบริหารเนสท์เล่

คณะกรรมการ และกรรมการบริหารเนสท์เล่

ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ปีเตอร์ เล็ทมาเธ และ อุล์ฟ ชไนเดอร์