Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Simple rules: กฎเหล็กของเด็กๆในครัว

Simple rules: กฎเหล็กของเด็กๆในครัว
สำหรับเด็กที่อ่านหนังสือได้เข้าใจ และอยากที่จะทำอาหารด้วยตนเอง ต้องเคร่งครัดต่อเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มทำอาหาร
 • ใส่ผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าเลอะเทอะ
 • ใส่หมวกสำหรับทำอาหารหรือมัดผมให้เรียบร้อยขณะทำอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมตกลงไปในอาหาร
 • อ่านและทำความเข้าใจกับสูตรอาหาร ถ้ามีส่วนที่ไม่เข้าใจให้ถามผู้ใหญ่
 • จัดเตรียมส่วนผสมเครื่องปรุงและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำอาหารตามสูตรให้เรียบร้อย
 • ทำตามขั้นตอนทีละขั้น อย่ากระโดดข้ามขั้นตอน
 • เมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องไฟฟ้า ไมโครเวฟ เตาอบ หรือของมีคมต่างๆ ขอให้ผู้ใหญ่ช่วย หรือสำหรับเด็กโตให้ขออนุญาตก่อนใช่
 • ใช้อุปกรณ์การชั่ง ตวง วัด ส่วนผสมอย่างที่เหมาะสมและระมัดระวัง
 • ใช้ภาชนะ เช่น หม้อ กระทะ ขนาดที่เหมาะสมตามสูตรกำหนด
 • ใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ในสูตร ถ้าสูตรบอกให้แช่เย็นส่วนผสมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ต้องแน่ใจว่าส่วนผสมถูกแช่เย็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกครั้งเมื่อทำเสร็จ
 • แบ่งปันอาหารแสนอร่อยทำเสร็จให้แก่เพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ
หากเด็ก สามารถปฏิบัติตามกฎเหล็กง่ายๆ เหล่านี้ ก็จะทำให้เด็กปลอดภัยจากการเข้าครัวได้คะ