Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“รักให้เป็น” จิตวิทยาพื้นฐานในบ้าน

“รักให้เป็น” จิตวิทยาพื้นฐานในบ้าน

รากฐานสำคัญของการสร้างคนคุณภาพให้กับสังคม มีสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการมีคุณภาพได้นั้น เริ่มต้นคงต้องมาจาก “ความรัก” แต่การจะแสดงออกของความรัก ก็ต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องด้วย โดยเฉพาะคุณคนที่เป็นพ่อ หรือเป็นแม่ 

นั่นคือสิ่งที่เราอยากบอกคนที่เป็นพ่อหรือแม่ทุกคนว่า “รักที่มีคุณภาพ คือต้องรักให้เป็น” 

หนังสือจิตวิทยาชีวิตครอบครัว โดย ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์ ได้ข้อคิดไว้อย่างน่าสนใจ และเราอยากจะนำข้อคิดบางอย่างมาฝากกัน เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง และสามารถสร้างความสุขในบ้านได้ค่ะ…   

  • ทำตัวเป็น “ต้นแบบ” ให้กับลูก โดยเฉพาะการสร้างวินัยที่ไม่ “ตึง” หรือ “หย่อน” เกินไปแต่ใช้ความเข้าใจและใช้เหตุผล
  • รู้จักให้เกียรติและยอมรับในกันและกัน เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ว่าในฐานะสามี ภรรยา พ่อ หรือแม่
  • มีเวลาให้กับคนที่คุณรักเสมอ เป็นการเติมความรักความอบอุ่นที่ดีที่สุด 
  • เมื่อมีใครเกิดทำผิดพลาด ควรพยายามทำความเข้าใจว่า ทุกคนคือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถทำผิดพลาดได้ และต้องยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • อย่าใช้ความรักที่มีเพียงเพื่อเติมความ “ขาด” ทางใจ เช่น พ่อแม่ไม่ควรพยายามให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองอยากเป็นหรือฝันไว้ แต่ควรพยายามส่งเสริมลูกไปในทางที่พวกเขาเลือกด้วยตัวเอง
  • เมื่อมีการทะเลาะกัน การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือใช้สติ จับเข่าคุยกัน และช่วยกันแก้ไขปัญหา 
  • หมั่นเติมอารมณ์ขัน มีจิตเมตตา และให้อภัยกันเสมอ     

การรักอย่างมีเหตุผลนั้นสำคัญ แต่การจะรักอย่างมีเหตุผลได้นั้นก็ต้องเริ่มจากตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรือแม่ คุณคือคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในบ้าน อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อตัวคุณเอง