ใบกิจกรรมที่ 7 : แปลงร่างเป็นฉลากขนม

how to eat healthy

ใบกิจกรรมที่ 7

แปลงร่างเป็นฉลากขนม เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“กิจกรรมทดสอบความรู้ความเข้าใจการอ่านฉลาก โดยให้เด็กมีส่วนร่วมแปลงร่างกลายเป็นฉลากหวาน มัน เค็ม ด้วยตัวเอง เพิ่มความสนุกสนามพร้อมกระชับความสัมพันธ์ของเด็กในชั้นเรียน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1.04MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,201 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง