เกม : อ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น

nutrition label

เกม

อ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น
เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

“เกมเรียนรู้เรื่องปริมาณน้ำตาล โซเดียม ไขมัน และพลังงานต่อหน่วยบริโภคบนฉลากอาหาร พร้อมการ์ดผลิตภัณฑ์อาหารและคำถามพร้อมเฉลยสำหรับคุณครู

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดวิธีเล่นเกม อ่านเป็น กินเป็น
ขนาด PDF File : 3.01MB

ดาวน์โหลดแผ่นคำถามสำหรับคุณครู
ขนาด PDF File : 7.15MB

ดาวน์โหลดการ์ดผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนาด PDF File : 14.3MB

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,697 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง