Sort by
Sort by

ใบกิจกรรมที่ 8 : อะไรอยู่ในกล่อง?

ใบกิจกรรมที่ 8 : อะไรอยู่ในกล่อง?
ใบกิจกรรมที่ 8 : อะไรอยู่ในกล่อง?

ประถมต้นประถมปลาย

ใบกิจกรรมที่ 8

อะไรอยู่ในกล่อง?
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

กิจกรรมทดสอบความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมบอกและอธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารแต่ละชนิดพร้อมบอกคุณประโยชน์ของอาหาร คุณครูสามารถบูรณาการกับวิชาภาษาไทย​​

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ขนาด PDF File : 0.6MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,913 ครั้ง