Sort by
Sort by

เกม : เกมการ์ดการ์ตูนอาหารหลัก 5 หมู่

07-N4HKDD029-Herobanner-1440x472.jpg
เกม : เกมการ์ดการ์ตูนอาหารหลัก 5 หมู่

ประถมปลาย

เกม

ชุดการ์ดเกมอาหารหลัก 5 หมู่
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“ชุดการ์ดการ์ตูนอาหารแบ่งตามหมู่ต่าง ๆ ทั้งกลุ่มข้าวแป้ง เนื้อสัตว์และนม ผักและผลไม้ ไขมันและน้ำมัน เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในห้องเรียน​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 9.3MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,702 ครั้ง