ใบความรู้ที่ 2 : กินตามธง ตรง 5 หมู่

ใบความรู้ที่ 2 : กินตามธง ตรง 5 หมู่

ใบความรู้ที่ 2

กินตามธง...ตรง 5 หมู่
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“สอนนักเรียนกินตามธงโภชนาการให้ครบถ้วน 5 หมู่ ในปริมาณเหมาะสมกับความต้องการ พร้อมตัวอย่างสัดส่วนอาหารประเภทต่าง ๆ ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.8MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,541 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง