Sort results by
Sort results by

เกม : เกมกระดานกินหลากหลาย

06-N4HKDD028-Herobanner

ประถมปลาย

เกม

เกมกระดานกินหลากหลาย
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“เกมกระดานบันไดงูสำหรับสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน ให้นักเรียนประถมเข้าใจหลักโภชนาการเรื่องการกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ผ่านเกมที่สนุกสนาน พร้อมเคล็ดลับการกินเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 5.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,223 ครั้ง