Sort by
Sort by

ใบความรู้ที่ 2 : กินตามธง ตรง 5 หมู่

ใบความรู้ที่ 2 : กินตามธง ตรง 5 หมู่
ใบความรู้ที่ 2 : กินตามธง ตรง 5 หมู่

ประถมต้นประถมปลาย

ใบความรู้ที่ 2

กินตามธง...ตรง 5 หมู่
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

สอนนักเรียนกินตามธงโภชนาการให้ครบถ้วน 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ พร้อมตัวอย่างสัดส่วนอาหารประเภทต่าง ๆ ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ขนาด PDF File : 0.8MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,541 ครั้ง