Sort by
Sort by

สังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพสักนิด ก่อนคิดซื้ออาหาร

สังเกต ‘ทางเลือกสุขภาพ’ สักนิด ก่อนคิดซื้ออาหาร

สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักสงสัยเมื่อต้องไปเลือกซื้ออาหารเข้าบ้าน คือควรจะเลือกอย่างไร? หรือต้องพิจารณาอะไรบ้าง? วันนี้เราจึงมีวิธีเลือกสินค้าอย่างง่ายด้วยการสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice logo) เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสมมาฝากกัน

แต่ก่อนอื่นชวนมาดูรายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทยในฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่าเด็กไทยมีน้ำหนักเกินมากถึงร้อยละ 12.78 และเด็กเตี้ยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 5.9 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากพฤติกรรมการกินอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะการกินอาหารที่มีพลังงานสูง ติดรสชาติ หวาน มัน เค็ม นั่นเอง โดยปริมาณบริโภคน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่แนะนำต่อวัน สำหรับเด็กแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

เครื่องปรุงรส 

ช่วงอายุ 

ปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน 

น้ำตาล 

6 – 13 ปี 

ไม่เกิน 16 กรัม 

หรือเทียบเท่ากับน้ำตาล 4 ช้อนชา 
(น้ำตาล 4 กรัม = 1 ช้อนชา) 

ไขมัน 

6 – 13 ปี 

ไม่เกิน 25 กรัม 

หรือเทียบเท่ากับน้ำมัน 5 ช้อนชา  
(ไขมัน 5 กรัม = 1 ช้อนชา) 

โซเดียม 

4 – 5 ปี 

300 – 900 มิลลิกรัม 

หรือเทียบเท่ากับเกลือ ประมาณ ½ ช้อนชา  
(เกลือ 2,000 มิลลิกรัม = 1 ช้อนชา, น้ำปลา 500 มิลลิกรัม = 1 ช้อนชา) 

6 – 8 ปี 

325 – 950 มิลลิกรัม 

9 – 12 ปี 

400 – 1,175 มิลลิกรัม 

13 – 15 ปี 

500 – 1,500 มิลลิกรัม 

 

โดยรสหวานไม่ได้มีอยู่ในน้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงน้ำผึ้ง น้ำตาลในขนมหวาน ไซรัปในเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ฯลฯ เช่นเดียวกับโซเดียมที่ไม่ได้มาในรูปแบบของเกลือหรือน้ำปลาที่เราคุ้นเคยกัน แต่อาจแฝงมาในอาหารต่าง ๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารสำเร็จรูป ผงปรุงรสในอาหาร กะปิ ของหมักดอง ฯลฯ รวมไปถึงความมันก็ไม่ได้หมายถึงน้ำมันในการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไขมันสัตว์ ไขมันในขนมกรุบกรอบ เนยหรือไขมันในเบเกอรี กะทิ หรืออาหารแปรรูปต่าง ๆ เช่น ทูน่ากระป๋อง กุนเชียง ฯลฯ แต่การจะเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม หรือไล่ดูส่วนผสมของสินค้าที่จะซื้อทั้งหมด อาจใช้เวลามากจนทำให้คุณพ่อคุณสามารถละเลยการอ่านฉลากโภชนาการไป ดังนั้นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice logo) เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของกลุ่มอาหารนั้น ๆ เป็นตัวช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสม

เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อเพื่อสุขภาพที่ดี

 

เลือกสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ดีกว่าอย่างไร?

1. ช่วยตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาด เต็มไปด้วยรายละเอียดและมีขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นข้อมูลได้ไม่ชัดเจนหรือเข้าใจได้ยาก ดังนั้นการเลือกซื้อสินค้าโดยสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบนผลิตภัณฑ์อาหาร จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น มั่นใจได้ว่าเลือกซื้ออาหารที่มีปริมาณ โซเดียม ไขมัน น้ำตาล อย่างพอเหมาะ ดีต่อสุขภาพของลูก

2. ช่วยฝึกลิ้นลูกกินรสชาติพอเหมาะ การเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเข้าบ้าน หมดห่วงว่าลูกจะกินขนมที่หวานจัด เค็มจัด หรือไขมันสูง ลูกจะได้กินอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นการปรับลิ้นลูกไม่ให้ติดกินรสจัดเกินไป โดยต่อมรับรสที่ลิ้นของเด็กใช้เวลาปรับเพียง 2 สัปดาห์ ก็จะคุ้นเคยกับรสชาติอาหารตามธรรมชาติ เรียนรู้ว่ารสชาติกลมกล่อมพอเหมาะเป็นอย่างไร? สามารถแยกแยะว่าอาหารชนิดใดที่มีรสจัดเกินไปได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

3. ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมกินดีสู่อนาคต จากประสบการณ์การกินอย่างถูกต้อง ให้เด็ก ๆ สามารถควบคุมการกินที่ลดหวาน มัน เค็ม ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยเด็กจะซึมซับวิธีการเลือกอาหารโดยสังเกตสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและอ่านฉลากโภชนาการอย่างที่ผู้ใหญ่ทำ เมื่ออยู่นอกบ้านหรืออยู่ที่โรงเรียน เด็กจะสามารถเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ได้เอง รู้จักกินอาหารโดยไม่ปรุงรสเพิ่ม ช่วยลดความเสี่ยงภาวะน้ำหนักเกิน ห่างไกลโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า NCDs) ในอนาคต เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

ครอบครัวกินข้าว

 

เช่นเดียวกับเนสท์เล่เองก็พยายามนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ มากที่สุดในประเทศไทยถึง 73 รายการ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์นมและนมยูเอชที, เครื่องดื่มธัญพืชเนสวิต้า, ไอศกรีมเนสท์เล่ภายใต้แบรนด์เอสกิโม ไมโล และลาฟรุ๊ตต้า, เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ไมโล เป็นต้น และยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้มีคุณค่าโภชนาการเหมาะสม มีรสชาติอร่อยถูกปากออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพแก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

 เนสท์เล่มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมากที่สุดในประเทศไทย

 

คุณพ่อคุณแม่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ และการปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ดี ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือสังเกตได้จากสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบนซองอาหาร ก็ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การกินที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เขาสามารถเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัย ส่งผลให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงในวันนี้ต่อเนื่องถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ในอนาคต

สำหรับช่วงที่เด็ก ๆ ปิดเทอมหรืออยู่ที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเวลาคุณภาพด้วยกิจกรรมสอนให้ลูกเข้าใจที่มาของรสชาติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยให้ลูกกินที่มีรสชาติพอเหมาะ โดยเข้าไปดาวน์โหลดความรู้และกิจกรรมลด หวาน มัน เค็ม ได้ฟรี! คลิก

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

You may also like