Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ย้ำความมุ่งมั่นต่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในเวียดนาม

Back to Press releases

เนสท์เล่ย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุน แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า 20,000ครัวเรือนในประเทศเวียดนาม โดยเนสท์เล่ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามในการพัฒนาการเพาะปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน มาตรการของเนสท์เล่ในอีก 5 ปีจากนี้ ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์กาแฟและเพาะเลี้ยงต้นกล้าที่ให้ผลผลิตสูง ทนต่อโรค แจกจ่ายเกษตรกรได้นำต้นกล้าไปปลูก เป็นการฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกและนำไปสู่ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การส่งเสริมการพัฒนากาแฟนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “แผนเนสกาแฟของเนสท์เล่” ซึ่งขยายการดำเนินเข้าไปในประเทศเวียดนามในปีที่ผ่านมา โดยเนสท์เล่จะรับซื้อเมล็ดกาแฟ 30,000 ตัน จากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟชาวเวียตนาม 16,000 คน เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้พวกเขาขายเมล็ดกาแฟได้ราคาดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง การดำเนินโครงการนี้ สอดคล้องตามหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่ ที่เรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วม (Nestlé’s Creating Shared Value)  ที่มุ่งสร้างคุณค่าต่อผู้ถือหุ้นและต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร ผู้ป้อนวัตถุดิบ คู่ค่าทางธุรกิจ ลูกค้าผู้บริโภค และชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินการอยู่

ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปี

มร นานดู นานด์กิชอร์ รองประธานและผู้อำนวยการบริหารดูแลภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา และตะวันออกกลางของเนสท์เล่ ย้ำความสำคัญของเนสท์เล่ เวียตนามและความมุ่งมั่นที่มีต่อประเทศเวียตนาม “เราจะเดินหน้าสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเวียตนามรวมไปถึงนานาประเทศทั่วโลก”


ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟ

เมื่อปีที่ผ่านมา เนสท์เล่ ประกาศลงทุน กว่า 7,364.6 ล้านบาท(กว่า 230 ฟรังค์สวิส) สร้างโรงงานผลิตกาแฟแห่งใหม่ในจังหวัดดองไน ประเทศเวียตนาม เพื่อผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ เนสกาแฟ สำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออก การก่อสร้างเฟสแรกจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 โดยคาดว่าจะสร้างงานใหม่ 170 ตำแหน่งเมื่อเปิดโรงงานอย่างสมบูรณ์ในปีหน้า

แผนเนสกาแฟ

เนสท์เล่ประกาศแผนเนสกาแฟ มูลค่า 11,207 ล้านบาท (350 ล้านฟรังค์สวิส) ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการทำไร่ การผลิต และการบริโภคกาแฟอย่างยั่งยืน

พัฒนากาแฟอย่างยั่งยืนทั่วโลก

เนสท์เล่รับซื้อเมล็ดกาแฟจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน เช่นไทย จีน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินสนอกจากนี้ ยังรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรในบราซิล โคลัมเบีย โกตติวัวร์ และเม็กซิโก อีกด้วย

เนสท์เล่ในเวียดนาม

เนสท์เล่เข้าไปทำธุรกิจในเวียดนามตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 โดยจำหน่ายนมผง อาหารเสริมสำหรับทารก
แบรนด์เนสท์เล่ และซอสถั่วเหลืองแม็กกี้ ปัจจุบัน เนสท์เล่ เวียดนามจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดให้แก่ผู้บริโภคภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆ เช่น เนสกาแฟ ลาวี ไมโลเนสที แลคโตเจน นาน และ ซีรีแลค

ปัจุจุบัน มีโรงงานในเวียดนาม 5 แห่ง และมีพนักงานกว่า 1,500 คน ทั่วประเทศ