‘เนสกาแฟ’ คว้ารางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2012” แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุด จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ,ธ.ค. 17, 2555

‘เนสกาแฟ’ คว้ารางวัล “The Most Powerful Brand of Thailand 2012” คุณประสพสุข สุทธาภิรมย์ (กลาง) ผู้อำนวยการธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟ และ คุณมณฑิชา สุขจันทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนสกาแฟ ทรีอินวัน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คว้ารางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุด” (หรือ The Most Powerful Brand of Thailand 2012) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี (จากซ้าย) ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี และ ศ.นพ. ภิรมย์กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ด้วยการคว้ารางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุด” (หรือ The Most Powerful Brand of Thailand 2012) ในสาขากาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง (Instant Coffee) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ทำการสำรวจผู้บริโภครวม 16,000 คน (อายุ 18 - 60 ปี) ทั่วประเทศ เกี่ยวกับคุณค่าของแบรนด์ต่อพวกเขา ถือเป็นการวิจัยที่เข้าถึงและครอบคลุมผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศ