Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่รายงานความคืบหน้าตามสัญญา

Back to Press releases
มีนาคม 11, 2014
ชาวไร่กาแฟที่เป็นผู้หญิงในเคนย่า
ทรัพยากรมีค่า: คำมั่นสัญญาห้าข้อเน้นความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำ

เนสท์เล่ดำเนินงานตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสังคม อ่านรายละเอียดการดำเนินงานได้ในรายงานฉบับใหม่ เนสท์เล่และสังคม 2013 (pdf, 3Mb)

คำมั่นสัญญา 35 ข้อของเราครอบคลุมประเด็นด้านโภชนาการ น้ำ การพัฒนาชนบท ความยั่งยืน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เนสท์เล่ตั้งเป้าไว้ว่าจะดำเนินงานตามคำมั่นสัญญาได้สำเร็จภายในปี 2020 ในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มสัญญาข้อใหม่อีก 9 ข้อ และปรับปรุงคำมั่นสัญญาเดิมจำนวน 6 ข้อ โดยอิงตามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา

รายงานของบริษัทเน้นย้ำความเชื่อพื้นฐานของเนสท์เล่ที่ว่า หากบริษัทต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาวและสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้แก่สังคมด้วยเช่นกัน และคำมั่นสัญญาทั้งหลายของเราล้วนแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทในการบรรลุเป้าหมายนี้

ตัวอย่างคำมั่นสัญญาดังกล่าว ได้แก่ การเป็นผู้นำด้านโภชนาการและการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพในอุตสาหกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็ก เป็นต้น

มองภาพระยะยาว

ชาวไร่กาแฟที่เป็นผู้หญิงในเคนย่า
ร่วมมือ สร้างความแข็งแกร่ง:ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและคุณภาพของผลิตให้แก่ชาวไร่กาแฟในเคนย่า

"เราเชื่อว่ารายงานฉบับปี2013 นี้ แสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัทในการสร้างเสริมการสื่อสารอย่างโปร่งใส" ปีเตอร์.บราเบ็ค-เล็ตแม็ธ ประธานบริษัทเนสท์เล่กล่าว

"บริษัทเนสท์เล่จะประสบความสำเร็จได้ เราต้องมองภาพในระยะยาว วางหลักการและค่านิยมที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน" เขากล่าวเพิ่มเติม

พอล บุลเก้ ประเจ้าหน้าที่บริหารของเนสท์เล่ กล่าวว่า เขาหวังว่ารายงานฉบั้บนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำและความคิดเห็นตอบกลับแก่บริษัทได้

"นี่คือคำมั่นสัญญาสำหรับอนาคตที่ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจ มีกลยุทธ์และทิศทางในการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน และวางมาตรฐานที่เราต้องปฏิบัติตาม" บุลเก้กล่าว

"คำมั่นสัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องจริงจังและน่าเชื่อถือ เราจะทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายตามคำมั่นสัญญาเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราทราบว่าบริษัทต้องพบกับอุปสรรคและความท้าทายระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งเราจะรายงานเรื่องนี้ให้ทุกท่านทราบเช่นกัน"

โภชนาการ

นโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ของเนสท์เล่เกี่ยวกับการลดเกลือ น้ำตาล และไขมันอิ่มตัว รวมทั้งการเลิกใช้ไขมันทรานส์ที่ผลิตจากน้ำมันพืชที่ผ่านการไฮโดรจีเนชันบางส่วน เน้นย้ำความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

เนสท์เล่สัญญาว่าจะลดโซเดียม (เกลือ) และน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลง

เมื่อลดไขมันอิ่มตัวและเลิกใช้ไขมันทรานส์ที่ผลิตจากน้ำมันพืชที่ผ่านการไฮโดรจีเนชันในผลิตภัณฑ์แล้ว เนสท์เล่จะหันมาให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและครอบครัว เช่น ซุป ของว่าง พิซซ่า และอาหารปรุงสำเร็จ

การลงทุนในศูนย์การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือและการสร้างพันธมิตรภายนอก ยังช่วยให้เนสท์เล่บรรลุเป้าหมายเหล่านี้และประสบความสำเร็จในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตระยะยาว

การเพิ่มเติมสัญญาในรายงานประจำปีนี้เกิดจากคำแนะนำที่บริษัทได้รับเมื่อปี2012ในระหว่างการทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย

คำมั่นสัญญาห้าข้อครอบคลุมคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับน้ำ(W.A.T.E.R.) ของบริษัท ซึ่งเป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานดังกล่าวและรายงานผลสำเร็จของบริษัทประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

คำมั่นสัญญาข้ออื่นๆ ของบริษัทจะเน้นความสำคัญของมนุษย์ รวมถึงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะประเมินและแก้ไขผลกระทบด้านมนุษยชนในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ข้อมูลน่ารู้

ผลงานที่โดดเด่นในปี 2013

 • บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 7,789 รายการ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
 • เพิ่มคุณค่าอาหารให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กว่า 67,000 ล้านหน่วยบริโภค
 • ลดวัสดุบรรจุภัณฑ์ลง 66,594 ตัน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 158 ล้านฟรังก์สวิส
 • ลดการใช้น้ำลงรวม 33% ต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งตันตั้งแต่ปี 2005
 • ฝึกอบรมเกษตรกร 300,000 ราย ผ่านโครงการเสริมสร้างความสามารถ
 • ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยตรง 7.4% ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา

คำมั่นสัญญาเรื่องน้ำ(W.A.T.E.R.)

 • ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการดำเนินงาน
 • สนับสนุนนโยบายประหยัดน้ำและการอนุรักษ์น้ำ
 • บำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
 • ร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมการเกษตร
 • ส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการใช้และการอนุรักษ์น้ำ

การยอมรับจากภายนอก

 • ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับ 2013 Behind the Brands โดยองค์กรการกุศลออกซ์แฟม (Oxfam)
 • เป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งในสามของโลกในดัชนีการเข้าถึงอาหาร ( Access to Nutrition Index)
 • เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนีวัดความยั่งยืนทางธุรกิจของดาวโจนส์ 2013
 • ยังคงเป็นผู้ผลิตนมผงสำหรับทารกเพียงรายเดียวที่มีชื่ออยู่ในดัชนีการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของ FTSE
 • ได้รับคะแนนสูงสุดในดัชนีผู้นำการดำเนินงานด้านสภาพอากาศ CDP

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เนสท์เล่และสังคม 2013 (pdf, 3Mb)
CSV คืออะไร?
การประชุมสากลว่าด้วยการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม ประจำปี 2013
รายงานประจำปี (pdf, 5Mb)
ปีทบทวน (pdf, 6Mb)
กรณีศึกษาจาก CSV : ทั่วโลก
เราทำตามคำมั่นสัญญาอย่างไร : โภชนาการ
แผนโกโก้
แผนเนสกาแฟ

เรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับเนสท์เล่และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

เนสท์เล่ท์คือบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่รายแรกที่เผยแพร่รายงานด้านมนุษยชน
การประชุมว่าด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันของเนสท์เล่ : เรื่องราวของเกษตรกรไร่กาแฟ
เนสท์เล่คือหนึ่งในบริษัท 16 แห่งที่ลดจำนวนแคลอรี่ที่จำหน่ายลงได้ถึง 6.4 ล้านล้านแคลอรี่
เนสท์เล่ได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการสำรวจความรับผิดชอบองค์กร
เนสท์เล่เปิดฟาร์มทดลองในประเทศโกตดิวัวร์