Sort by
Sort by

ไมโล เดินหน้าโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก” ปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ไมโล เดินหน้าโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก”  ปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ไมโล เดินหน้าโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก”  ปลูกฝังพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 

ไมโล เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ชั้นนำระดับโลก นำโดยนายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ และนางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มอบชุดโต๊ะและชั้นวางหนังสือรีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มให้กับโรงเรียน 15 แห่งในสังกัด สพฐ. และ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโครงการกล่องนมรักษ์โลก ภายใต้ความมุ่งมั่นของไมโลในการปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความยั่งยืนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการคัดแยก และเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ผ่านการจัดการที่เหมาะสม

นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 

นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการสำหรับผู้ใหญ่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโลได้ริเริ่มโครงการกล่องนมรักษ์โลกขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมด้านความยั่งยืนในเด็กโดยเริ่มจากที่โรงเรียน เราให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการจัดการกล่องนม UHT และกล่องเครื่องดื่มอื่น ๆ หลังบริโภค พร้อมตั้งจุดรับกล่องนมใช้แล้ว เพื่อให้สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมไทย ให้ความรู้และฝึกอบรมครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงกว่า 38 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปต่อยอดสอนนักเรียนในโรงเรียนได้ โดยผลการดำเนินโครงการในปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 38,000 คน และสามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 14 ตัน”

 
โครงการกล่องนมรักษ์โลก
 

ในโอกาสนี้ โครงการกล่องนมรักษ์โลกได้ส่งมอบชุดโต๊ะและชั้นวางหนังสือที่รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษา กรุงเทพฯ จำนวน 15 แห่ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และตระหนักถึงการลงมือเก็บและคัดแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีทำให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างเป็นรูปธรรม

 
ชั้นวางหนังสือที่รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สำนักงานการศึกษา กรุงเทพฯ
นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
 

นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ในโรงเรียนมีขยะเกลื่อนกลาด โดยเฉพาะกล่องนมที่เด็กนักเรียนต้องดื่มทุกวัน เราจึงเริ่มรณรงค์เรื่องการเก็บขยะมาบ้างแล้ว เมื่อมีโครงการกล่องนมรักษ์โลกโดยไมโลเข้ามาช่วยแนะนำวิธีการจัดการกล่องนมใช้แล้วอย่างเป็นระบบระเบียบ ทำให้โรงเรียนเรียบร้อยขึ้น ช่วงแรก ๆ ที่เริ่มโครงการอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อย แต่พอทำไปเรื่อย ๆ ทั้งคุณครูและเด็กนักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและสนุกกับการพับกล่อง เกิดเป็นกิจนิสัยที่ดีทั้งกับคุณครูและนักเรียน ขอบคุณไมโลที่จัดโครงการดี ๆ ขึ้นมา สอนให้ครู นักเรียน รวมไปถึงครอบครัวและชุมชนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด และเห็นคุณค่าของขยะที่เคยทิ้งอย่างศูนย์เปล่าให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้”

โครงการกล่องนมรักษ์โลก ริเริ่มโดยไมโล
 

โครงการกล่องนมรักษ์โลก ริเริ่มโดยไมโล ภายใต้ความร่วมมือกับ Tetra Pak สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษากรุงเทพฯ ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 3 และมีแผนที่จะสานต่อโครงการกล่องนมรักษ์โลก ด้วยการขยายจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการกล่องเครื่องดื่มหลังการบริโภคในกับเด็ก ๆ เพื่อลดขยะฝังกลบ และดูแลโลกด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างยั่งยืน

โครงการกล่องนมรักษ์โลก ริเริ่มโดยไมโล