Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การศึกษาวิจัยครั้งใหม่เผยประโยชน์ของนมและซีเรียล
มีการเสริมแร่ธาตุมากกว่าหนึ่งชนิด

Back to Press releases
กรกฎาคม 04, 2012
การศึกษาวิจัยครั้งใหม่เผยประโยชน์ของนมและซีเรียล

นมและซีเรียลที่เสริมธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจลดอาการโลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็กในเด็กๆ ได้มากกว่าการรับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียว นี่คือผลจากงานวิจัยชิ้นใหม่จาก Nestlé

งานวิจัยจาก สถาบันเพื่อเศรษฐศาสตร์สุขภาพแห่งวินเเทอร์เธอร์ (Winterthur Institute of Health Economics)

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการวิเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัยจำนวน 18 โครงการที่ได้รับการตีพิมพ์ซึ่งได้ทำการทดลองในเด็กกว่า 5,400 ราย

นักวิจัยพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์นมและซีเรียลเสริมธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆ เช่น สังกะสีและวิตามินเอ มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับฮีโมโกลบินในเลือดของเด็กอย่างมีนัยยะสำคัญ

โรคโลหิตจางคือภาวะที่ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยเกินไป ดังนั้นร่างกายจึงมีฮีโมโกลบินน้อย
ตามไปด้วย อาการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานธาตุเหล็กไม่เพียงพอ

นักวิจัยพบว่าอาหารที่เสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบินได้มากกว่าอาหารชนิดเดียวกันที่ไม่ได้เสริมธาตุเหล็ก

อย่างไรก็ตาม นมและซีเรียลเสริมธาตุอาหารหลายชนิดสามารถเพิ่มระดับฮีโมโกลบินในเลือดได้มากกว่าอาหารชนิดเดียวกันที่เสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียว

การศึกษาวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Bio Med Central Public Health และกล่าวกันว่าเป็นการวิจัยครั้งแรกที่นำผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มาวิเคราะห์ โดยการศึกษาวิจัย
ที่นำมาวิเคราะห์จะเน้นศึกษาผลกระทบของนมและซีเรียลที่ผ่านการเติมสารอาหารต่อฮีโมโกลบินในเด็กอายุระหว่างหกเดือนถึงสามขวบ

เกณฑ์การคัดเลือก

นักวิจัยได้คัดเลือกการศึกษาทดลองประมาณ 1,000 โครงการ ในช่วง 45 ปีที่มาผ่านมา ที่อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

การทดลอง18 โครงการสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกเป็นการทดลองในแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้และ
อเมริกากลาง และยุโรป

อายุเฉลี่ยของเด็กที่เข้าร่วมการทดลองอยู่ระหว่างหกเดือนถึงสองขวบ จำนวนเด็กๆ ที่เข้าร่วมการทดลอง
มีตั้งแต่ 33 คน ไปจนถึงกว่า 1000 คน

เด็กๆ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนในชนบท หรือชุมชนในแถบชานเมือง

แนวทางปฏิบัติ

นักวิจัยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบและการวิเคราะห์ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในอดีตที่ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกัน (ระดับเมตา) อย่างเป็นระบบ

นักวิจัยกลุ่มดังกล่าวใช้ห้องสมุด Medline ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมหลักของห้องสมุด
ทางการแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
และ Cochrane Collection ศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้

นักวิจัยประเมินความเสี่ยงด้านอคติต่อการวิจัยแต่ละโครงการด้วยการวิเคราะห์คุณภาพของระเบียบวิธีวิจัยและความสมบูรณ์ของผลการวิจัย

การขาดธาตุเหล็ก

เด็กเล็กและสตรีมีครรภ์เสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากพวกเขาต้องการแร่ธาตุสูงกว่าคนปกติเพื่อใช้ในการเสริมสร้างการเติบโต

ผลจากการขาดธาตุเหล็กเป็นระยะเวลานานติดต่อกันจะทำให้เด็กมีพัฒนาการทางจิตใจบกพร่อง
ความสามารถของร่างกายลดลง และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การค้นพบของนักวิจัยช่วยอธิบายในทางชีววิทยาว่าเพราะเหตุใดการขาดสารอาหารหลายชนิดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้มากกว่าการขาดสารอาหารเพียงชนิดเดียว

เนสท์เล่และการเสริมแร่ธาตุในอาหาร

การศึกษาดังกล่าวสนับสนุนโดยเนสท์เล่และ สถาบันโภชนาการเนสท์เล่

เนสท์เล่มีประสบการณ์ในการเสริมแร่ธาตุในอาหารผ่านการกระบวนการเติมแร่ธาตุมากว่า 140 ปี

สินค้าตัวแรกของบริษัทที่เติมแร่ธาตุเข้าไปคือ ‘Farine Lactée’ อาหารเสริมสำหรับเด็กทารกดั้งเดิม
ที่ผลิตโดย Henri Nestlé ผู้ก่อตั้งบริษัท โดยวางจำหน่ายในปี ค.ศ. 1867

ปัจจุบัน เนสท์มีสินค้าเสริมแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็กและวิตามินเอ วางจำหน่ายทั่วโลก

ธุรกิจนมของบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเสริมธาตุอาหารที่มีราคาย่อมเยาว์ในกว่า 80 ประเทศ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเด็กก่อนวัยเรียน

สถาบันโภชนาการเนสท์เล่

สถาบันโภชนาการเนสท์เล่ (NNI) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

องค์กรมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา "วิทยาศาสตร์เพื่อโภชนาการ" ด้วยการแบ่งปันข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนกับศาสตราจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และชุมชมโภชนาการ

กิจกรรมของ NNI ได้แก่ การจัดกิจกรรม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุด
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารระดับโลก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมแร่ธาตุในอาหาร :

Nestlé helps address micronutrient deficiency in Africa with new Maggi cube Nestlé drives nutrition with 'Cooking Caravans' in Africa Nestlé's new fortified milks provide added nutritional value in Brazil
Article Type