Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่เปิดหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อรวมงานวิจัยทางคลินิกเข้าด้วยกัน

Back to Press releases
มิถุนายน 05, 2012

เนสท์เล่กำลังดำเนินการรวมงานวิจัย
ทางคลินิกเข้าสู่ส่วนกลางโดยการเปิด
หน่วยธุรกิจใหม่เพื่อบริหารจัดการงานวิจัย ทางคลินิกโดยเฉพาะ

หน่วยวิจัยทางคลินิก (CDU) ของทางบริษัทจะช่วยให้บริษัทสามารถประเมินผลกระทบของอาหารและส่วนผสมของอาหารที่มีต่อร่างกายและสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งรสชาติและความพึงพอใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยทางคลินิกเป็นวิธีการที่หน่วยงานทางด้านอาหารทั่วโลกต่างยอมรับว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการประเมินผลของโภชนาการหรืออาหารที่มีต่อผู้บริโภค

เนสท์เล่มีประวัติอันยาวนานทางด้านงานวิจัยทางคลินิกและมีการเผยแพร่ผลการวิจัยออกไปทั่วโลก

บริษัทมีงานวิจัยทางคลินิกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องกว่า 100 ชิ้น และคาดว่าจะมีงานวิจัยอื่นๆ มากกว่านี้ในอนาคต

“งานวิจัยทางคลินิกของเราจะช่วยแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมของเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของเรา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร” Werner Bauer ประธานเจ้าหน้าบริหารทางดำนเทคโนโลยีของเนสท์เล่กล่าว

“หน่วยวิจัยทางคลินิกแห่งใหม่นี้เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการวิจัยและพัฒนาที่เราทุ่มเทเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านโภชนาการ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”

ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์

หน่วยวิจัยทางคลินิกของเนสท์เล่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดรักษาทางการแพทย์ในหลายด้าน

นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารโครงการ การบริหารจัดการข้อมูล และชีวสถิติ ซึ่งเป็นสาขาวิชาประยุกต์ของสถิติศาสตร์เพื่อใช้ในทางชีววิทยา

อาคารที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์นี้ตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นับเป็นครั้งแรกที่เนสท์เล่ได้นำเอาการบริหารจัดการโครงการการวิจัยทางคลินิกจากทั่วโลกของทางบริษัทเข้ามาไว้ใต้ชายคาเดียวกัน

หน่วย Metabolic

CDU นี้เป็นที่ตั้งของ‘‘หน่วย Metabolic’ ซึ่งทำการศึกษากระบวนการเผาผลาญพลังงาน (metabolism) ในผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และโรคกระดูกพรุน

ซึ่งจะช่วยรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทในการศึกษาทางด้านโภชนาการหลังจากที่มีการก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพของเนทส์เล่ ในปี 2010

หน่วยธุรกิจนี้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความแข็งแรง ความเร็ว และความทนทาน และเครื่องสแกนระดับสูงสำหรับใช้วัดมวลกระดูกและองค์ประกอบของร่างกาย

หน่วยธุรกิจนี้มีอุปกรณ์หา ‘'อัตราเมตาบอลิคโดยอ้อม (indirect calorimetry)' ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้ในการวัดพลังงานที่บุคคลใช้ในระหว่างพักผ่อนและระหว่างการออกกำลังกาย

ศูนย์นี้ประกอบด้วย บูธทดสอบประสาทสัมผัส ห้องครัว และบริเวณรับประทานอาหาร และส่วนเฝ้าสังเกตทางด้านคลินิกเพื่อทำการศึกษากระบวนการเผาผลาญอาหาร (Metobolic)

หน่วย Metabolic ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการสุขภาพเอกชน

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

สถานที่ตั้งของหน่วยวิจัยทางคลินิกนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ของเนสท์เล่จาก ศูนย์วิจัยของเนสท์เล่ และจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซานด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น หน่วยวิจัยทางคลินิกนี้ยังร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกอีกหลายแห่งของเนสท์เล่ รวมทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทั่วโลกของเนสท์เล่ประกอบด้วยศูนย์วิจัย พัฒนา และเทคโนโลยี 32 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน

การวิจัยทางคลินิกของเนสท์เล่

เนสท์เล่ยึดถือและปฏิบัติตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคมโลก ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

งานวิจัยทางคลินิกของบริษัทดำเนินการตามหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

หน่วยวิจัยทางคลินิกแห่งใหม่ของทางบริษัทจะดูแลงานวิจัยทางคลินิกประเภทต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มโดยมีการควบคุม (Randomized controlled trial - RCT)

นอกจากนั้น หน่วยวิจัยแห่งนี้ยังรับผิดชอบต่อการจัดการการศึกษาค้นคว้าที่ดำเนินการภายในหน่วย Metabolic เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและหลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่: