Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

โครงการและบริการต่างๆ

 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่ดีให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง

การสร้างนิสัยในการรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่วัยแรกเริ่ม เป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ดี การเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายสำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กๆ

Nestlé Start Healthy Stay Healthy ช่วยให้พ่อแม่ได้เข้าใจว่าในช่วง 1,000 วันแรกของทารก ควรป้อนอะไรและอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก โครงการของเราส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของทารก ตามด้วยการป้อนอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเสริมกับการให้นมมารดาไปจนถึงอายุ 2 ขวบเป็นอย่างน้อย

สำหรับเด็กวัยเรียนและเยาวชน โครงการระดับรากหญ้าและแบบออนไลน์ขนาดใหญ่ของเราช่วยให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีเครื่องมือและวิธีการที่สามารถใช้งานได้จริงในการเลี้ยงลูกให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า 300 รายทั่วโลก โมดูลการให้ความรู้ของเราที่พัฒนาขึ้นสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะช่วยให้ความรู้ทางด้านโภชนาการแก่คุณครูและเด็กๆ และสนับสนุนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

นโยบาย "การสื่อสารทางการตลาดของไปยังกลุ่มเยาวชน" ที่เข้มงวด

การสื่อสารผ่านแบรนด์ของเราจะสอดคล้องกับ นโยบายในการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน (pdf, 5.7Mb)โดยการสื่อสารทั้งหมดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จะต้องสอดคล้องกับหลักการในการทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีสารอาหารตามที่กำหนดเท่านั้น