Sort by
Sort by

เกมเสริมพัฒนาเด็กวัยเรียน: ลดหวาน มัน เค็ม

11-N4HKDD058-Thumnail-480x480

ประถมปลาย

เกม

ลดหวาน มัน เค็ม
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“สอนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินหวาน มัน เค็ม แต่พอดี ผ่านการ์ดอาหารจานโปรดที่ระบุปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่างระมัดระวัง เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง ไกลโรค”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ขนาด PDF File : 8.8MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,712 ครั้ง