Sort by
Sort by

“เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง”

ส่งเสริมชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ 3 อ. เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
roadshow_Herobanner_1440x472

“เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” ส่งเสริมชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ 3 อ.เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

“กิจกรรมเนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” สนับสนุนให้คนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เข้าถึงคนในชุมชนที่ห่างไกลให้ได้รับทราบข้อมูล วิธีดูแลสุขภาพและโภชนาการตามหลัก 3อ. ผ่านกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐและสอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต

จัดต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เข้าถึงมากกว่า 300,000 คนต่อปี ใน 80 อำเภอทั่วประเทศ​

เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี เข้าถึงคนไทยเฉลี่ยนปีละ 300,000 คน ใน 80 อำเภอทั่วประเทศในปัจจุบัน กิจกรรมคาราวานจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง ที่ได้นำแนวคิด 3อ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ที่ริเริ่มขึ้นโดยกรมอนามัยมาต่อยอดให้สนุกสนานและเข้าถึงคนไทยได้ง่ายขึ้น

รวมทั้งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในชุมชนนั้น ๆ เพื่อเข้าถึงความต้องการของคนในแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโซนของคาราวานครอบครัวแข็งแรง เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกมากมาย อาทิ เคล็ดลับการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (GDA),เทคนิคการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ภายในบ้าน,กิจกรรมสร้างความสนุก เพื่อสร้างอ.อารมณ์ดี เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ ถูกนำเสนอ ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน น่าสนใจ และเข้าใจง่าย ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองและแนะนำต่อให้คนในครอบครัวหันมา ใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

การจัดโซนกิจกรรมใน เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ใช้แนวคิดภายใต้หลัก 3อ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ รวมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชงชิมผลิตภัณฑ์ สาธิตการสร้างอาชีพด้วยธุรกิจอาหาร ตลอดจนพื้นที่บนเวที เพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างครบวงจร โดยทั้งหมดนี้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 6 โซนหลักได้แก่

1. โซนอาหาร: กิจกรรมให้ความรู้ควบคู่ความสนุก ที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าใจวิธีการอ่านฉลากโภชนาการหวานมันเค็ม (Guideline Daily Amount – GDA), เรียนรู้ปริมาณน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ(Heathy choice logo), โภชนาการสำหรับเด็ก, พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหาร และชงเครื่องดื่มง่าย ๆ ที่ได้สุขภาพทั้งครอบครัว

2. โซนออกกำลังกาย: สร้างแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง ด้วยกิจกรรมและเกมสนุกๆ มากมายที่เหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัว อาทิ การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กจากโค้ชมืออาชีพ เกมชู้ตบาสเกตบอล เกมปั๊มน้ำดื่ม เทคนิคการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆ ในบ้านเพื่อดูแลน้ำหนักตัว และเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ เป็นต้น

3. โซนอารมณ์ดี: กิจกรรมที่จะช่วยสร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพื่อสร้างอ. อารมณ์แจ่มใสให้กับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เกมใบ้คำเรียกเสียงหัวเราะ รวมทั้งกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกชุมชน

4. โซนตรวจสุขภาพเบื้องต้น: ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ น้ำหนักตัว, ดัชนีมวลกาย (BMI), ปริมาณมวลกล้ามเนื้อ, ปริมาณไขมันในร่างกาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบภาวะสุขภาพและโภชนาการของตนเอง พร้อมแนะนำค่าที่เหมาะสม และวิธีการดูแลสุขภาพและอาหารเบื้องต้น

5. โซนตลาดนัดเนสท์เล่และอาหารสร้างอาชีพ: สาธิตการทำอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมข้อมูลต้นทุนกำไร ที่คนในชุมชนสามารถนำไปสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับตนเองและครอบครัวได้ง่ายๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนสท์เล่ได้หลากหลายในที่เดียว

6. โซนลดละขยะพลาสติก: เพื่อตอกย้ำถึงค่านิยมองค์กรในการลดละการใช้พลาสติกอย่างจริงจัง เราจึงมีจกรรมที่ให้ความรู้กับผู้บริโภคเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า เช่น กิจกรรมรีไซเคิลสร้างคุณค่าจากขยะ และให้ความรู้การแยกขยะในครัวเรือน

เนสท์เล่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรงนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัวไทยแข็งแรง ตามเจตนารมณ์ในการ เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต