Sort by
Sort by

ใบความรู้ที่ 3 : ขบวนการผักผลไม้ 5 สี

ใบความรู้ที่ 3 : ขบวนการผักผลไม้ 5 สี
ใบความรู้ที่ 3 : ขบวนการผักผลไม้ 5 สี

ประถมต้นประถมปลาย

ใบความรู้ที่ 3

ขบวนการผักผลไม้ 5 สี
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

สอนเด็กวัยประถม ให้รู้จักคุณประโยชน์ของผักผลไม้ 5 สี ที่อุดมคุณประโยชน์หลากหลาย รวมถึงปริมาณผักผลไม้ที่ควรบริโภคต่อวัน เพื่อเป็นหลักในการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ​

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ขนาด PDF File : 0.7MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,307 ครั้ง