ใบกิจกรรมที่ 7 : ไขมันจ๋า มาจากไหน

17_N4HKDD056-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 7

ไขมันจ๋า มาจากไหน
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องไขมันและความมันในอาหารประเภทต่าง ๆ โดยให้นักเรียนสังเกตและแยกแยะส่วนประกอบอาหารเพื่อบอกแหล่งที่มาของไขมันในจานอาหาร”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/3 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 778KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,022 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง