ใบความรู้ที่ 3 : ขบวนการผักผลไม้ 5 สี

ใบความรู้ที่ 3 : ขบวนการผักผลไม้ 5 สี

ใบความรู้ที่ 3

ขบวนการผักผลไม้ 5 สี
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“สอนเด็กวัยประถม รู้จักคุณประโยชน์ของผักผลไม้ 5 สี ที่อุดมคุณประโยชน์หลากหลาย รวมถึงปริมาณผักผลไม้ที่ควรรับประทานต่อวัน เพื่อเป็นหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหารถูกต้องตามหลักโภชนการ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 0.7MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,307 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง