Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Reading Time:
3
Minute(S)
น้ำสะอาดเป็นหนึ่งในไม่กี่ปัจจัยที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถขาดได้

ความสำคัญของน้ำเป็นสิ่งที่ยากจะกล่าวให้เกินเลยไปได้ จริงๆแล้ว เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะกล่าวถึงความสำคัญของน้ำให้เกินเลยความเป็นจริง น้ำสะอาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง

สำรวจประโยชน์ของน้ำ

เรามาเริ่มกันที่ประโยชน์ที่มองเห็นได้ชัด การมีน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขอนามัยทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรคที่มีอยู่มากมาย ในแต่ละปี ผู้คนหลายล้านคนต้องเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและถูกสุขอนามัย นอกจากโรคปอดบวมแล้ว โรคท้องร่วงก็เปลี่ยนอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

Young girls who spent hours collecting water can now be in school instead

น้ำดื่มที่ไม่ถูกสุขอนามัยและไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียชีวิตในที่ทำงานเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ (pdf, 450Kb)ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านผลิตผลคิดเป็นมูลค่าถึงถึงพันล้านฟรังก์สวิสในแต่ละปี

แต่ประโยชน์ของการมีแหล่งน้ำที่สะอาดภายในชุมชนมีมากกว่านั้นมาก เมื่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลหลายกิโลเพื่อไปตักน้ำกลับบ้านในแต่ละวัน ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเหล่านี้จึงมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มขึ้น อัตราการอ่านออกเขียนได้จึงเพิ่มขึ้น และเมื่อโรงเรียนได้สร้างสุขาที่ถูกสุขอนามัยเด็กผู้หญิงจึงได้ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมากขึ้น และใช้เวลาอยู่ที่บ้านน้อยลง

องค์การสหประชาชาติ ประเมินว่าทุกๆ 1 ฟรังก์สวิสที่ลงทุนไปกับน้ำดื่มและสุขอนามัย จะก่อให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจถึง 4 ฟรังก์สวิส นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้การลงทุนในภูมิภาคนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งและมั่นคง

การประสานระหว่างชุมชน

ในประเทศโกตดิวัวร์ในแอฟริกาตะวันตกประชากร 63% ขาดการเข้าถึงแหล่งน้ำที่ถูกสุขอนามัย ชาวบ้านต้องเดินทางหลายกิโลเพื่อไปตักน้ำซึ่งอาจไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการดื่ม รวมทั้งมีการใช้สุขาร่วมกันแบบเปิดโล่งและไม่ถูกสุขลักษณะ

สหพันธ์กาชาดสากล (IFRC) กำลังมีการดำเนินการทั่วทั้งประเทศโกตดิวัวร์เพื่อขยายการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและสุขาภิบาล

Girl washing hands
School children are educated about importance of hand-washing

ในฐานะที่เป็นพันธมิตรระดับองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดของสหพันธ์กาชาดสากล เนสท์เล่ได้ช่วยจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและสุขาภิบาลให้แก่ชาวบ้านเกือบ 110,000 คนในชุมชนผู้ปลูกโกโก้ในประเทศโกตดิวัวร์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้

โดยมีการจัดหาปั๊มน้ำ 181 ชุด และสร้างหรือปรับปรุงห้องส้วมสำหรับโรงเรียน 93 ห้อง รวมทั้งห้องส้วมให้แก่ครอบครัวมากกว่า 7,000 ครอบครัว

นอกจากนั้น การให้การศึกษาก็ยังเป็นส่วนสำคัญอีกด้านหนึ่งด้วย ตั้งแต่ปี 2007 มีการจัดตั้งคณะกรรมการทางด้านน้ำและสุขาภิบาลชุมชนมาแล้วมากกว่า 200 แห่งรวมทั้งชมรมสุขอนามัยภายในโรงเรียน 93 ชมรม

โดยสมาชิกของคณะกรรมการและชมรมดังกล่าวช่วยกันส่งเสริมสุขอนามัยภายในท้องถิ่นของตน ด้วยการสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีการจัดเก็บน้ำอย่างปลอดภัย วิธีการสร้างระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัย และสอนเด็กๆ ให้รู้จักวิธีการล้างมือ บางครั้งมาตรการง่ายๆ อย่างนี้ก็ให้ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้

“ลูกหลานของเราจะไม่ต้องทนกับ…”

Adjoua เป็นแม่ม่ายวัย 55 ปีจากหมู่บ้าน Ndri Koffikro ทางภาคใต้ของประเทศโกตดิวัวร์ เธอหวนนึกถึงเมื่อตอนยังเป็นเด็ก ความหวังสูงสุดในชุมชนของเธอก็คือการเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มที่ปลอดภัย ตามวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน ชาวบ้านต้องพึ่งพาน้ำจากบึงหรือแม่น้ำซึ่งไหลคดเคี้ยวไปในป่าห่างไกลออกไปถึง 2 กิโลเมตร

110,000 people in Côte d’Ivoire
now have access to clean drinking water and sanitation facilities

ก่อนที่สหพันธ์กาชาดสากลจะเข้ามาสร้างแหล่งน้ำในหมู่บ้าน สหพันธ์กาชาดสากลได้สร้างความมั่นใจว่าสมาชิกของชุมชนสามารถจัดตั้งระบบบริหารจัดการที่จำเป็นได้ คณะกรรมการจัดการซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิง 6 คนและผู้ชาย 2 คนจากหมู่บ้าน ช่วยกันดูแลการดำเนินการและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและจัดการทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ซึ่งเกิดจากการขายน้ำ

คณะกรรมการดังกล่าวมีภารกิจในการสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ำจะยั่งยืนไปอีกหลายชั่วอายุ

“ทุกวันนี้ ฉันและสมาชิกในชุมชนมีเวลามากขึ้นและมีแรงในการดูแลครอบครัวของเราเอง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ภายในไร่ของเรา” Adjoua กล่าว “ลูกหลานของเราจะไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดอย่างที่เราเคยผ่านมา”

น้ำที่สะอาดและสุขอนามัยที่ดีขึ้นช่วยลดภาระเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของครอบครัว และช่วยให้สตรีมีเวลาในการหารายได้ของตนเอง การยกเลิกการขับถ่ายกลางแจ้งช่วยให้ชาวบ้านปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และยังทำให้พื้นดินสะอาดขึ้นและพืชปลอดภัยจากเชื้อโรคมากขึ้นอีกด้วย

ความคืบหน้าที่เห็นได้ชัดเจน

Education programmes teach school children good hygiene habits

ถึงแม้ว่าประชากร 768 ล้านคนยังคงไม่มีแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด โดย 40% ของประชากรดังกล่าวอยู่ในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกา (Sub-Saharan Africa) และยังคงต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องยาวนานจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ก็มีความคืบหน้าเกิดขึ้นทุกวัน

ด้วยโครงการที่ดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จในประเทศโกตดิวัวร์ โครงการในระยะต่อไปได้เริ่มขึ้นแล้วในประเทศกานาโดยกำลังมีการขุดบ่อน้ำให้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านกว่า 76,000 คนในชุมชนผู้ปลูกโกโก้ซึ่งเนสท์เล่มีการดำเนินธุรกิจอยู่จะมีน้ำดื่มที่สะอาดและระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสมภายในปี 2017

และในประเทศเอธิโอเปีย ก็มีโครงการในลักษณะเดียวกันเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดในชุมชนผู้ปลูกกาแฟและชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานของเนสท์เล่ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในขั้นพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการจัดหาแหล่งน้ำที่สะอาด โครงการ IFRC มีความมั่นใจว่าผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจะอยู่กับชาวบ้านไปอีกยาวนาน