Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Reading Time:
3
Minute(S)
“อุตสาหกรรมการผลิตนมในปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทาย ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องที่น่ารื่นรมย์แน่ๆ” George Brown กล่าว ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำกล่าวที่น้อยกว่าความเป็นจริง

ฝูงปศุสัตว์ของเกษตรกรวัย 25 ปีผู้นี้เล็มหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีทิวทัศน์งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม Cairnhead ในหุบเขา Eden ของ Cumbria เป็นบ้านของวัวมากกว่า 400 ตัว ซึ่งผลิตน้ำนมได้มากกว่า 2 ล้านลิตรในแต่ละปี

มากกว่า 60%

ผู้ผลิตนมสดของประเทศ ออกจากธุรกิจนี้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

แต่ทั้งทิวทัศน์ของท้องทุ่งรอบข้างและอายุที่ยังน้อยอยู่ของเขา อาจทำให้คนไม่รู้ว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากเช่นเดียวกับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อื่นๆ ในสหราชอาณาจักรที่ผ่านมาแล้ว

ผู้ผลิตนมสดมากกว่า 60% ของประเทศออกจากธุรกิจนี้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหลักก็คือ กว่าช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยต่อหนึ่งไพนท์ของนมสดในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึงหนึ่งเพนนีเท่านั้น

แน่นอนว่านี่คงไม่ใช่เรื่องที่น่ารื่นรมย์แน่ๆ

และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มต้องเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรหนุ่มสาวซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้เผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้

มุมมองในเชิงบวก

เปี่ยมล้นไปด้วยพลังและการมองโลกในแง่ดี" เป็นคำที่อธิบายอุปนิสัยของ George Brown ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้เขาจะตระหนักเป็นอย่างดีว่าอุตสาหกรรมนมไม่ใช่ธุรกิจที่ง่ายนัก

“ธุรกิจนี้จำเป็นต้องใช้ทักษะที่กว้างกว่าในอดีตที่ผ่านมา จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการและทางด้านเทคนิค การทำฟาร์มเปลี่ยนแปลงไป และภาพพจน์แบบเดิมๆ ก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ว การทำฟาร์มกำลังจะกลายเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยม”

การช่วยให้เกษตรกรอย่าง George Brown สามารถยืนหยัดต่อความท้าทายในนี้ได้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนมยุคใหม่ โดยรูปแบบของโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Nestlé และFirst Milkมีวัตถุประสงค์ในการเสาะหาผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนมยุคใหม่เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพ คนรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า "ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร" เหล่านี้ มีแนวความคิดและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งจะช่วยนำทางให้แก่อุตสาหกรรมนี้ในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า

การทำฟาร์มเปลี่ยนแปลงไป และภาพพจน์แบบเดิมๆ ก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้ว การทำฟาร์มกำลังจะกลายเป็นอาชีพที่ยอดเยี่ยม George Brown, Farmer

โครงการซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีนี้มุ่งเน้นไปที่เกษตรกรรุ่นหนุ่มสาวกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลัง จากสหกรณ์ First Milk ซึ่งมีฝูงปศุสัตว์ที่ผลิตน้ำนมให้แก่โรงงานของเนสท์เล่ในเมือง Girvan ในสก็อตแลนด์และเมือง Dalston ใน Cumbria

ประสบการณ์ที่ใช้งานได้จริง

โครงการพัฒนาผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมนมยุคใหม่นี้จะเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ในอุตสาหกรรมนม การบริหารจัดการฟาร์มขั้นสูง การบริหารการเงิน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรในอนาคตสามารถสร้างเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงและมีความมั่นใจในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ

cow

เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ยังจะได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของเนสท์เล่ และ ผู้ค้าปลีกต่างๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบซัพพลายเชน และหนึ่งในเกษตรกรรุ่นหนุ่มสาวเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขันเพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตนมของออสเตรเลีย

มุมมองที่เป็นบวกต่อโครงการ

George Brown ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมเพื่อส่งให้แก่โรงงานของเนสท์เล่ใน Dalston กล่าวว่าโครงการนี้ช่วยให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับปศุสัตว์ของเขาว่าจะสามารถให้ผลผลิตที่สูงขณะที่ยังคงความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร

dairy farmer

“เมื่อคุณต้องทำงานอยู่ในฟาร์ม คุณมักจะมีปัญหาไม่เข้าใจว่าฝูงวัวของคุณกำลังทำอะไร หญ้าที่กินอยู่มีสภาพอย่างไร และจะมีแดดออกหรือไม่ โครงการนี้ช่วยคุณมีมุมมองที่ครอบคลุมทุกอย่างและช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เนสท์เล่ช่วยให้เราโฟกัสในเรื่องที่เราสามารถทำได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และลดความไม่มีประสิทธิภาพลง”

การทำฟาร์มอย่างยั่งยืน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธมิตรในระยะยาวของเนสท์เล่ร่วมกับ First Milk เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในการทำฟาร์มและพัฒนาระบบซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

“โครงการนี้มีความสำคัญมากยิ่งกว่านั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยรับมือกับปัญหาความท้าทายอันมหาศาลที่เกษตรกรในสหราชอาณาจักร กำลังเผชิญอยู่” Mike Gallacher ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ First Milk กล่าว “มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรในอนาคตของเราจะต้องได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถยืนหยัดและต่อสู้ได้ในโลกที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นตลอดเวลา”

โครงการนี้มีความสำคัญมากยิ่งกว่านั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยรับมือกับปัญหาความท้าทายอันมหาศาลที่เกษตรกรในสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญอยู่ Mike Gallacher, Chief Executive, First Milk

การประกอบอาชีพในธุรกิจการทำฟาร์มโคนมในสหราชอาณาจักรเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ George Brown แล้ว อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เขาใฝ่ฝันอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆ เลย เพราะอะไรน่ะหรือ?

dairy farmer

เขาบอกกับเราว่า “ถึงแม้ธุรกิจในภาคอื่นๆ อาจจะล้มหายตายจากไป แต่คุณก็ยังคงต้องการอาหาร ธุรกิจการทำฟาร์มหายไป โลกทั้งโลกก็คงถึงกาลอวสาน  แล้วคุณยังจะอยากไปทำอาชีพอื่นเพื่ออะไรล่ะ”