Sort by
Sort by

ละครดราม่าในแอฟริกาตะวันตก

ละครดราม่าช่วยกำจัดโรคพืชในแอฟริกาตะวันตกได้อย่างไร
crop-disease-west-africa-farmers-grains-improvement-project
ผู้คนทั่วโลกต่างชอบดูละครทางโทรทัศน์ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องดราม่า ซาบซึ้ง สะเทือนอารมณ์ และนิยายน้ำเน่า แต่รายการละครประเภทนี้ไม่ค่อยจะได้รับความชื่นชมจากสังคมมากนัก
นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ละครทางโทรทัศน์ยังให้การศึกษาแก่ชาวบ้านอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ละครทางโทรทัศน์หลายเรื่องได้รับการยกย่องว่ามีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติทางสังคมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การยอมรับสิ่งต่างๆ เช่น การสมรสข้ามเชื้อชาติ ไปจนถึงการสร้างความตระหนักในปัญหาต่างๆ เช่น ความรุนแรงภายในครอบครัว นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ละครทางโทรทัศน์ยังให้การศึกษาแก่ชาวบ้านอีกด้วย

นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้หมู่บ้านต่างๆ ทั่วทั้งแอฟริกาตะวันตกกำลังทำสงครามกับโรคพืชที่สร้างความเสียหายโดยใช้เพียงรถบรรทุก เครื่องฉายวิดีโอ และจอสีขาวขนาดเล็ก

เชื้อโรคมฤตยู

ศัตรูของสงครามนี้ก็คือไมโคทอกซิน สารพิษที่เกิดจากเชื้อราซึ่งยากที่จะกำจัดออกได้เมื่อเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหาร การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนไมโคทอกซิน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ และบางครั้งก็นำไปสู่การเสียชีวิต

จึงไม่น่าแปลกใจที่พืชซึ่งติดเชื้อดังกล่าวจะกลายเป็นพืชที่ไร้มูลค่าอย่างสิ้นเชิง

ในปี 2007 ในประเทศกานาและไนจีเรีย เนสท์เล่จำเป็นต้องปฏิเสธผลผลิตที่ปลูกในท้องถิ่นประมาณครึ่งหนึ่งที่ส่งให้โรงงานเนื่องจากมีไมโคทอกซินปนเปื้อนในระดับสูง

ในตอนนั้น บริษัทต้องนำเข้าผลผลิตเพื่อชดเชยผลผลิตที่ไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้ราคาของผลผลิตสูงขึ้น และชุมชนในท้องถิ่นซึ่งผลผลิตเสียหายมีการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

เกษตรกรหลายรายซึ่งปลูกข้าวโพดที่มีคุณภาพต่ำถูกบีบให้ออกจากตลาดไป นอกจากนั้น หากเกษตรกรเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ผลผลิตของตัวเองเป็นอาหาร ก็จะพบกับความเสี่ยงทางด้านสุขภาพอีกด้วย

การแพร่กระจายไปทั่วโลก

ปัญหาเกิดจากการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่จะลดผลกระทบของไมโคทอกซิน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดก็คือโครงการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ

corn
Growing high quality maize means better income

เนสท์เล่จึงได้ร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศกานาและไนจีเรีย รวมทั้งสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนนานาชาติ จัดตั้ง โครงการปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพืชเพื่อช่วยปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติในการทำการเกษตร

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

โดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมอบรม โครงการนี้มีข้อมูลความรู้ครบถ้วน วิทยากรก็มีความพร้อม แต่กลับมีเกษตกรจำนวนไม่มากนักที่เข้าร่วม

ดังนั้น วิทยากรจึงได้เริ่มออกเยี่ยมเกษตรกรในไร่ แนะนำเกษตรกรเหล่านั้นไปเยี่ยมชมไร่ที่มีการดำเนินการเป็นอย่างดีซึ่งให้เมล็ดข้าวโพดที่มีคุณภาพและผลผลิตที่สูง

จากนั้น จึงพาไปเยี่ยมชมไร่ที่มีความเสียหาย การเปรียบเทียบดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรเห็นผลดีของแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

เฝ้าสังเกตและเรียนรู้

การสร้างความตระหนักถึงปัญหา ซึ่งเป็นวิธีในการให้ความรู้แก่ทุกคนในชุมชน ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการมากกว่านี้ และนั่นเป็นจุดที่ทำให้ละครทางโทรทัศน์เข้ามามีบทบาท

ในช่วงเย็น จะมีโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่เข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อฉายละครซึ่งจะเป็นการตอกย้ำข่าวสารที่เกษตรกรได้รับในแต่ละวัน

ละครทางโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวสองครอบครัวซึ่งแสดงโดยดาราในท้องถิ่น ในครอบครัวแรก เกษตรกรไม่ยอมฟังคำแนะนำที่ดีๆ จากภรรยาของตน พืชที่ปลูกจึงได้รับความเสียหาย และสมาชิกในครอบครัวก็ล้มป่วยลง

Rejection rate for grains down to just 2%

ส่วนครอบครัวที่สอง เกษตรกรผ่านการฝึกอบรมและรับฟังความคิดเห็นจากภรรยาของตน ครอบครัวนี้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายในตลาดได้

ละครเรื่องนี้ไม่เพียงส่งเสริมให้ผู้ชายรับฟังภรรยาของตน แต่ยังช่วยให้ทั้งชุมชนมีความเข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงพืชพันธุ์ของตน

หลังจากเปิดตัวโครงการฝึกอบรมนี้ได้เป็นระยะเวลา 8 ปี ผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง อัตราผลผลิตถูกปฏิเสธเมื่อส่งไปยังโรงงานลดลงจาก 50 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 2 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งช่วยให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของตัวเกษตรกรเองรวมทั้งครอบครัว และช่วยให้โรงงานมีผลผลิตที่ป้อนจากท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความร่วมมือครั้งใหม่

โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนทำให้เนสท์เล่ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ ACDI/VOCA โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Feed the Future เผยแพร่แนวทางในการทำการเกษตรที่ดีออกไปสู่วงกว้างในประเทศกานา

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีก โดยการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการดูแลพืช การเก็บเกี่ยว และการจัดเก็บผลผลิต

ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้จากโครงการนี้สามารถนำไปจำหน่ายให้แก่บริษัทอย่างเช่นเนสท์เล่ได้เช่นกัน รวมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีอาหารที่ปลอดภัยสำหรับตนเองอีกด้วย

การเพิ่มทักษะ

มีเกษตรกรชาวกานาประมาณ 50,000 คน และสมาชิกในครอบครัวที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของไมโคทอกซินและวิธีการป้องกัน

ตอนนี้ฉันสามารถจ่ายค่าเทอมให้ลูก และยังมีเงินเหลือตัดชุดนักเรียน แถมยังมีเงินเหลือเก็บบ้าง Samata Alidu, Farmer

Samata Alidu จากหมู่บ้าน Gushie ทางตอนเหนือของประเทศกานากล่าวว่าโครงการนี้ช่วยสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมากให้แก่ตัวเธอ “ตอนนี้ฉันสามารถจ่ายค่าเทอมให้ลูก และยังมีเงินเหลือตัดชุดนักเรียน แถมยังมีเงินเหลือเก็บบ้าง"

เธอสามารถเพิ่มผลผลิตเมล็ดข้าวโพดได้ถึงสองเท่า และลดผลผลิตที่สูญเสียลง "ชุมชนของเราได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก” เธอกล่าว และละครทางโทรทัศน์ยังคงเดินทางไปฉายทั่วทุกที่ในชนบทต่อไป

จอฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กสีขาวถูกติดตั้งขึ้นในหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่า คืนแล้วคืนเล่า เพื่อให้ความบันเทิงและความรู้ และช่วยปกป้องสุขภาพรวมทั้งความเป็นอยู่ของผู้คนภายในชุมชน