Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ใส่ใจสักนิด ได้ของฝากดีต่อสุขภาพ

ใส่ใจสักนิด ได้ของฝากดีต่อสุขภาพ

หลังจากเที่ยวสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว อดไม่ได้ต้องแวะเลือกซื้อเลือกหาของฝากให้คนรอบข้างด้วย แต่ของกินของฝากที่วางขายกันอยู่นั้นก็มีหลากหลายแตกต่างกันไป สิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากที่สุดนอกจากความอร่อยก็คือเรื่องคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเหล่านั้น เรามีคำแนะนำที่ควรปฏิบัติก่อนการเลือกซื้อของกินของฝาก  ดังนี้

1. สังเกตลักษณะของภาชนะบรรจุ ต้องอยู่ในลักษณะที่ดีและสะอาด เช่น เครื่องดื่มอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่บวม ถุงไม่ฉีกขาดหรือมีฝุ่นจับ

2. สังเกตลักษณะของอาหาร สี กลิ่น และรส ต้องไม่มีความผิดปกติจากธรรมชาติ หรือเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิม เช่น กลิ่นหืนหรือเหม็นเปรี้ยว หรือมีสีสันฉูดฉาด ควรเลือกซื้ออาหารที่ใช้สีจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีม่วงจากดอกอัญชัญ หรือไม่มีส่วนผสมของสีเลย

3. สังเกตความสะอาด ให้สังเกตสถานที่เตรียมอาหาร ความสะอาดในระหว่างขั้นตอนการเตรียม การล้าง การปรุง และความสะอาดของผู้ขาย

4. สังเกตวันหมดอายุทุกครั้ง หากอาหารหรือขนมนั้นเป็นของทำสดใหม่ เช่น ขนมหม้อแกง ก็ให้สอบถามกับผู้ขายว่าควรเก็บไม่เกินกี่วัน

5. เลือกอาหารสดใหม่ดีกว่าอาหารที่ผ่านขบวนการถนอมอาหารมากๆ เพราะอาหารที่ผ่านขบวนการถนอมอาหาร อย่างเช่น ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม หมูยอ กุนเชียง จะมีโซเดียมสูง ถ้าไปเที่ยวทางเหนือ อาจเลือกผักสด เห็ดสด เป็นของฝาก ยิ่งนำไปปรุงอาหารด้วยซอสปรุงอาหารหรือซอสหอยนางรมคุณภาพดี ก็ยิ่งอร่อยกลมกล่อม

6. ของฝากประเภทอาหารแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง น้ำพริกแห้ง ก็ควรสังเกตด้วยว่าอาหารนั้นมีเชื้อราปนเปื้อนหรือไม่ ถ้าเห็นจุดคราบสีเขียว เหลือง ดำ หรือขาว ดมแล้วมีกลิ่นเหม็นอับ แสดงว่าอาหารแห้งนั้นหมดอายุหรือมีเชื้อราขึ้นแล้ว ควรหลีกเลี่ยง

7. อ่านฉลากให้ดี เลือกที่มีหวาน มัน เค็มน้อย โดยสังเกตฉลากข้อมูลโภชนาการ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม ถ้ามีปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม ไม่เกิน 5% ของปริมาณที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน แสดงว่ามีน้อย แต่หากมีตั้งแต่ 20% ขึ้นไป แสดงว่ามีสูงเกิน ไม่ควรซื้อมาทาน เลือกขนมที่ดีแล้ว อย่าลืมกินคู่กับเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ อย่างชามะนาว ที่มีวิตามินซีสูง ก็เหมาะอย่างยิ่งในช่วงร้อนนี้