Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ไมโล จับมือ สพฐ. เปิดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน”

milo
Back to Press releases
กุมภาพันธ์ 08, 2018

ไมโล จับมือ สพฐ. เปิดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน”

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเติบโตไปกับกีฬา เพราะกีฬาคือครูชีวิต พร้อมคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม

 

จากซ้ายไปขวา: นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และนางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

จากซ้ายไปขวา: นายอนุพงศ์ รณกรกิจอนันต์ ผู้จัดการการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล นายนภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นางออดรีย์ เลียว ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นางสาวสมฤดี บุญให้เจริญ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารและบริการทางการตลาด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

 
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อเดียวกันที่ว่ากีฬาสอนทักษะชีวิตและคุณค่าให้กับเด็กในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจในการส่งเสริมเด็กไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาพร้อมส่งคาราวานเดินสาย 1,600 โรงเรียน เข้าถึงเด็กไทย 1.5 ล้านคนทั่วประเทศในทุกๆ ปี ด้วยกิจกรรมการออกกำลังกาย และการมอบโภชนาการที่เหมาะสม
  • โครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) และตอกย้ำเจตนารมณ์ของไมโลที่มุ่งเน้นให้เด็กไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬา
 

กรุงเทพฯ – 10 มกราคม 2561 – “กีฬา” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เติบโตรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนอายุ 7-12 ปีที่นอกจากจะได้เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้ว การเล่นกีฬายังช่วยในเรื่องของการเพิ่มพัฒนาการด้านจิตใจและสังคมในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของเด็กในการเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล จึงจับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าจัดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจในการส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาพร้อมส่งคาราวานเดินสายไปยัง 1,600 โรงเรียน ตั้งเป้าสร้างเสริมเด็กไทยเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแข็งแรงกว่า 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ

นายไชยงค์ สกุลบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นกีฬาเพราะ “เด็กๆ จะเติบโตสู่ความสำเร็จได้ด้วยกีฬา (Grow with sport) เพราะไมโลเชื่อว่ากีฬาคือครูชีวิต (Sport is a Great Teacher)” ซึ่งเห็นได้จากการกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาต่างๆ ที่ไมโลพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2561 นี้ เราจึงประเดิมเปิดต้นปีด้วยการคิกออฟโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อเดียวกันของผลิตภัณฑ์ไมโลและพันธมิตรอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ว่ากีฬาสอนทักษะชีวิตและคุณค่าให้กับเด็กในการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆ อาชีพ ผ่านโปรแกรมที่ส่งเสริมให้เด็กไทย 1.5 ล้านคนทั่วประเทศได้ออกกำลังกายรวมถึง 45 ล้านนาทีต่อปีเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่เห็นถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬาและสนับสนุนให้ลูกหันมาเล่นกีฬามากขึ้น ไปพร้อมๆ กับการมุ่งสนับสนุนด้านโภชนาการที่เหมาะสมโดยการแจกผลิตภัณฑ์ไมโลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติที่อร่อย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความสำเร็จของเด็ก ในอนาคต และมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการช่วยส่งเสริมโดยเริ่มต้นจากครอบครัว รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนค้นพบตัวเอง โดยเฉพาะความสามารถทางด้านกีฬาที่สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักกีฬาอาชีพ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” อย่างเต็มที่ โดยจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางสพฐ. ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสให้ได้รับประสบการณ์การเล่นกีฬาผ่านโครงการดีๆ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการชื่นชมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลในฐานะภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญในการสร้าง แรงบันดาลใจให้เด็กไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาอย่างต่อเนื่องเสมอมา

สำหรับโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” จะเดินสายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 28 กันยายน 2561 เริ่มจากกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีให้กระฉับกระเฉงและล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) เด็กไทยสุขภาพดีแอโรบิก ฟิตแอนด์เฟิร์ม ที่เป็นกิจกรรมอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกกำลังกาย ผ่านบทเพลงที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายไปพร้อมกับเรียนรู้ความรู้ด้านโภชนาการ 2) มวยไทย ที่นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาปรับใช้สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว พร้อมทั้งยังได้ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง 3) ฟุตบอลคลินิก ให้เด็กๆ ที่มีความสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ด้วยกีฬาฟุตบอลผ่านอดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติ หลังจากสนุกสนานกับการออกกำลังกายกันเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่มอบโภชนาการที่เหมาะสมด้วยการแจกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโลที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติอร่อย

“เราคาดหวังว่า การร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “ส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน” ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงและมีแอคทีฟ ไลฟ์สไตล์เพื่อให้เด็กๆ เติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาเพราะกีฬาคือครูชีวิต” นายไชยงค์ กล่าวทิ้งท้าย

###

สารถึงบรรณาธิการ
เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 191 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 328,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผลิตภัณฑ์ไมโลของเนสท์เล่ ในประเทศไทย ได้แก่ เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ ปรุงสำเร็จ (3 อิน 1) ตราไมโล สูตรแอคทิฟ-โก เครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ ตราไมโล สูตรแอคทิฟ-โก ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ยูเอชทีรสช็อกโกแลตมอลต์ ตราไมโล สูตรแอคทิฟ-โก อาหารเช้าซีเรียลโฮลเกรน รสช็อกโกแลตมอลต์ ตราไมโล ไอศกรีมเนสท์เล่ไมโล และขนมหวานรสช็อกโกแลต ตราไมโลช็อกโกบาร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
ตุลยดา เมธาชูโชค โทรศัพท์ 0 2252 9871, 09 6994 2636 / อีเมล [email protected]