Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่สร้างสถาบันค้นคว้าวิจัยด้านหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อหนุนพันธกิจด้านความยั่งยืน

Back to Press releases
พฤศจิกายน 19, 2018

เนสท์เล่สร้างสถาบันค้นคว้าวิจัยด้านหีบห่อบรรจุภัณฑ์เพื่อหนุนพันธกิจด้านความยั่งยืน

เนสท์เล่ประกาศก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านบรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะค้นหาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย ใช้งานได้ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุพันธกิจของบริษัทที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในค.ศ. 2025

นายมาร์ค ชไนเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเนสท์เล่  กล่าวว่า  "เราต้องการเป็นผู้นำในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากที่สุดเพื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของเรา เพื่อที่จะบรรลุประสงค์ดังกล่าว  เราจึงได้เพิ่มศักยภาพด้านการค้นคว้าวิจัยการพัฒนาวัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แบบใหม่   โดยหวังว่าจะสามารถช่วยจัดการปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่นับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพลาสติก  เราตั้งเป้าที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคของเราไปในขณะเดียวกัน

สถาบันวิทยาศาสตร์ด้านบรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่ อันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรวิจัยระดับโลกของเนสท์เล่นั้น จะตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยจะมีการว่าจ้างบุคลากรประมาณ 50 คน รวมถึงมีกลุ่มอาคารค้นคว้าวิจัยระดับชั้นนำ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการออกบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระดับโลกของบริษัท พันธมิตรทางวิชาการ ซัพพลายเออร์ และธุรกิจเกิดใหม่ต่างๆ  สถาบันฯ จะทำการประเมินความปลอดภัยและการใช้งานของวัสดุเพื่อความยั่งยืนต่างๆ  ที่จะนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยจะเน้นการศึกษาพัฒนาพอลิเมอร์ที่นำไปรีไซเคิลได้ พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือสามารถนำไปย่อยสลายได้ และกระดาษอเนกประสงค์ รวมถึงแนวคิดและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปรีไซเคิล โซลูชั่นใหม่ๆ จะถูกนำมาทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในหลากหลายหมวดหมู่ ก่อนที่จะนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเนสท์เล่ทั่วโลก

นายสเตฟาน พัลเซอร์  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของเนสท์เล่  กล่าวว่า "บรรจุภัณฑ์มีบทบาทอย่างมากต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคของเรา   สถาบันวิทยาศาสตร์ด้านบรรจุภัณฑ์แห่งใหม่นี้จะช่วยเร่งกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ของเราให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยวิทยาการอันล้ำหน้าและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิชาการระดับแนวหน้าของโลก รวมถึงพันธมิตรทางอุตสาหกรรม จะช่วยในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พันธกิจของเนสท์เล่ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวทางของเราในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ เนสท์เล่

เนสท์เล่มีองค์กรค้นคว้าวิจัยด้านอาหารและโภชนาการภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบุคคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณ 5,000 คน โดยยึดหลักการด้านโภชนาการเป็นศูนย์กลาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่มีรสชาติที่ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เนสท์เล่ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาราว 1.7 พันล้านฟรังก์สวิส   ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยังคงเป็นศูนย์กลางอันสำคัญต่องานค้นคว้าวิจัยของเนสท์เล่ทั่วโลก โดยมีงบในการค้นคว้าวิจัยถึงร้อยละ 58 ของงบประมาณการวิจัยและพัฒนาทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้มีในภาษาฝรั่งเศส (pdf) และภาษาเยอรมัน (pdf)