Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสวิต้า

เนสวิต้า

เนสวิต้า

เนสวิต้า แอคติไฟบรัส...เครื่องดื่มนมผสมธัญพืชโฮลเกรนมี 4 รสชาติให้เลือกดื่ม ได้แก่ รสดั้งเดิม สูตรหวานน้อย น้ำเต้าหู้ ผสมธัญพืชขัดสีน้อย และ รสข้าวโพดผสมข้าวพองกรอบ

เนสวิต้ารสดั้งเดิม
ข้อมูลทางโภชนาการ (1.36MB PDF)

เนสวิต้ารสข้าวโพด
ข้อมูลทางโภชนาการ (439KB PDF)

เนสวิต้าสูตรหวานน้อย
ข้อมูลทางโภชนาการ (2.3MB PDF)

เนสวิต้าน้ำเต้าหู้
ข้อมูลทางโภชนาการ (1.2MB PDF)

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่