Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารอาหารในการฟื้นตัว

การได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมก่อน และ/หรือ หลังการออกกำลังกาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการฟื้นตัวในระยะสั้น และช่วยในปรับตัวสำหรับ การออกกำลังกายในระยะยาวได้ นี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์เนสท์เล่รายงานประโยชน์ของสารอาหารที่ได้รับก่อนออกกำลังกายด้วยการปั่น จักรยานแบบเร่งเร็วอย่างมาก (sprint) ซ้ำๆ กัน เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับกิจกรรมกีฬาประเภททีม ดูบทความฉบับเต็มได้ที่ European Journal of Applied Physiology

นี่คือหนึ่งในงานศึกษาวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิจัยเนสท์เล่ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยประสิทธิภาพร่างกายและโภชนาการกีฬา (มหาวิทยาลัย RMIT และมหาวิทยาลัย Deakin เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัย McMaster เมืองฮามิลตัน ประเทศแคนาดา)

งานวิจัยที่ผ่านมามักเน้นที่ผลของโภชนาการกับการฟื้นตัวจากการออกกำลังกายที่ต้องใช้ความแข็งแรง หรือความทนทานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่เน้นการออกกำลังกายที่รวมคุณลักษณะทั้งสองประเภทเหล่านั้นไว้ด้วยกัน เช่น การปั่นจักรงานแบบเร่งเร็ว ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นักกีฬาที่มีสุขภาพดีและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีสองกลุ่มทำการปั่นจักรยานแบบเร่งความเร็วหลังได้รับทั้งอาหารที่มีโปรตีน-คาร์โบไฮเดรต และอาหารหลอกแบบไม่มีแคลอรีตามลำดับ หลังออกกำลังกาย นักวิทยาศาสตร์ตัดชิ้นส่วนกล้ามเนื้อของนักกีฬาขณะพัก และหลังออกกำลังกาย 15 และ 240 นาที เพื่อประเมินการตอบสนองของและการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์กล้ามเนื้อ

สิ่งที่ค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สารอาหารที่ได้รับก่อนการปั่นจักรยานแบบเร่งความเร็ว มีประโยชน์ต่อโปรตีนที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์สังเคราะห์โปรตีน ที่สำคัญคือ กลุ่มที่ได้รับสารอาหารในช่วงพักฟื้น 4 ชั่วโมงแรกหลังจากการออกกำลังกาย จะสังเคราะห์โปรตีนไมโอไฟบริลลาร์ (myofibrillar proteins) ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในกล้ามเนื้อได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม การได้รับสารอาหารไม่ทำให้มีการสังเคราะห์โปรตีนใน ไมโตคอนเดรียสูงขึ้น หลักจากออกกำลังกาย (ไมโตคอนเดรียเป็นแหล่งสร้างพลังงานให้กับร่างกาย) โดยเห็นได้จากนักกีฬาทั้งสองกลุ่ม มีพลังงานสูงสุดและค่าเฉลี่ยของพลังงานเท่ากัน

“จากความรู้เดิมเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เน้นความแข็งแรงหรือทนทานของร่างกาย การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นักกีฬาประเภททีมและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแบบเร่งความเร็วจะได้รับประโยชน์จากการได้รับสารอาหารที่สมดุลในการฟื้นฟูร่างกายและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ” ด็อกเตอร์แดน มัวร์ นักวิทยาศาสตร์ของเนสท์เล่ หนึ่งในผู้วิจัยในครั้งนี้กล่าว “ถ้าเราค้นพบวิธีเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน ที่ช่วยสร้างกำลังให้แก่ร่างกายระหว่างที่ร่างกายฟื้นตัว เราก็สามารถค้นคว้าต่อไปในอนาคต เพื่อการผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับหลักโภชนาการที่อาจช่วยให้นักกีฬาเหล่านี้สามารถเพิ่มพลังกล้ามเนื้อได้มากขึ้น”

อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจผลของการได้รับสารอาหาร กับการปรับตัวของกล้ามเนื้อ (skeletal muscle) หลังการออกกำลังกายซ้ำๆ กัน