Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบเติมนมหรือครีมในกาแฟ

สารต้านอนุมูลอิสระและประโยชน์ด้านสุขภาพของกาแฟได้รับความสนใจ
ทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษา
ชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของ
สารต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณของสารอนุมูลอิสระในร่างกายเมื่อมีการผสมนมหรือน้ำตาลและครีมเทียมลงในกาแฟ นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยเนสท์เล่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาที่แสดงชีวประสิทธิผลของสารต้าน-อนุมูลอิสระทั้งในกาแฟใส่นมและกาแฟแบบไม่ใส่นมได้เป็นครั้งแรก

ดร. แมทธิว รีนูฟ ผู้เขียนงานวิจัยดังกล่าวให้ความเห็นว่า "ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เรามีความรู้
เกี่ยวกับอิทธิพลของโปรตีนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนจากนมต่อชีวประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ เราเป็นทีมงานกลุ่มแรกที่แสดงให้เห็นว่าชีวประสิทธิผลของสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟใส่นมนั้นเหมือนกันกับในกาแฟดำ

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังค้นพบอีกว่าการเพิ่มนม ครีมเทียม หรือน้ำตาลเข้าไปในกาแฟจะไม่ส่งผลต่อชีวประสิทธิผลของสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟแต่อย่างใด

ผลการศึกษาวิจัยเผยแพร่ใน The Journal of Nutrition