Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kitchen math : มาตราชั่งตวงวัด

Kitchen math : มาตราชั่งตวงวัด
กิจกรรมทำอาหาร มีสิ่งที่เด็กๆ ควรระมัดระวัง คือ การชั่งและตวงส่วนผสมให้ถูกต้อง จะได้มั่นใจว่าได้อาหารที่มีรสชาติอร่อยตามที่ควรจะเป็น เครื่องชั่งที่ใช้สำหรับการอาหารในที่นี่ จะใช้การชั่งน้ำหนักเป็นระบบเมตริก คือ กรัม (grams/g) ซึ่งในบางที่เราอาจจะพบการชั่งโดยใช้ระบบอิมพีเรียล ซึ่งเป็น ออนซ์ (ounces/oz) ฟลูอิกออนซ์ (Fluid ounces/fl oz) และไฟน์ (pints)

ส่วนเรื่องการตวง เรามีวิธีตวงส่วนผสมโดยใช้ถ้วยและช้อนตวงที่มีขนาดไล่ตั้งแต่เล็กไปใหญ่ มีขนาดดังนี้คือ
1 ถ้วยตวง , ½ ถ้วยตวง, 1/3 ถ้วยตวง, ¼ ถ้วยตวง ซึ่งถ้วยตวงนี้ใช้ได้ทั้งกับส่วนผสมแห้งและเปียก ส่วนช้อนตวงแบ่งเป็น
1 ช้อนโต๊ะ, ½ ช้อนชา, 1/3 ช้อนชา, ¼ ช้อนชา มักจะใช้กับเครื่องปรุงต่างๆ ที่ใช้ปริมาณน้อยๆ เมื่อตวงส่วนผสมแล้วให้ใช้มีดปาดด้านบนให้เรียบ

ตารางเปรียบเทียบการชั่ง ตวง วัด

ปริมาณ
 • ¼ ช้อนชา = 1.25 มิลลิลิตร
 • ½ ช้อนชา = 2.5 มิลลิลิตร
 • 1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร
 • 1 ช้อนโต๊ะ = 15 มิลลิลิตร
 • ¼ ถ้วยตวง = 60 มิลลิลิตร
 • 1/3 ถ้วยตวง = 80 มิลลิลิตร
 • ½ ถ้วยตวง = 120 มิลลิลิตร
 • 2/3 ถ้วยตวง = 160 มิลลิลิตร
 • 3/4 ถ้วยตวง = 180 มิลลิลิตร
 • 1 ถ้วยตวง = 240 มิลลิลิตร
 • 1 ควอทซ์ = 1 ลิตร
น้ำหนัก
 • 1 ออนซ์ = 28 กรัม
 • 6 ออนซ์ = 168 กรัม
 • 12 ออนซ์ = 336 กรัม
 • ¼ ปอนด์ = 112 กรัม
 • ½ ปอนด์ = 225 กรัม
 • 1 ปอนด์ = 450 กรัม
อุณหภูมิ
 • 300 ฟาเรนไฮต์ = 150 เซลเซียส
 • 325 ฟาเรนไฮต์ = 165 เซลเซียส
 • 350 ฟาเรนไฮต์ = 175 เซลเซียส
 • 375 ฟาเรนไฮต์ = 190 เซลเซียส
 • 400 ฟาเรนไฮต์ = 205 เซลเซียส