Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kids can cook : มือน้อยทำเอง

Kids can cook : มือน้อยทำเอง
เด็กๆ เติบโตขึ้นพร้อมกับพัฒนาการทางร่างกายที่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย กิจกรรมทำอาหารเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อ หยิบจับสิ่งของต่างๆ คุณพ่อคุณแม่ลองดูพัฒนาการของเด็กที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุในบทความนี้ จะช่วยเสริมความเข้าใจในการทำกิจกรรมทำอาหารกับลูกน้อย

อายุ 1-3 ปี ใช้การกำทั้ง 5 นิ้ว และ 4 นิ้ว
 • ถู เช่น การถูทำความสะอาดผักและผลไม้
 • เช็ด เช่น การเช็ดโต๊ะ
 • จิ้ม เช่น การจิ้มผักและผลไม้ในซอส
 • ฉีก เช่น การฉีกผักกาดหอม และผัดสลัดต่างๆ
 • บิ เช่น การบิขนมปังออกเพื่อสอดไส้
 • บีบ เช่น การบีบผักถั่วสดๆ เพื่อเอาเม็ดออก
 • เท เช่น การเทของเหลวในส่วนผสม
 • คลุก เช่น การคลุกส่วนผสมของขนมให้เข้ากัน
 • เขย่า เช่น การเขย่าเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสม
 • นวด เช่น การนวดแป้งขนมปัง
อายุ 4-6 ปี ใช้ 3 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้
 • ทา เช่น การทาเนยลงบนขนมปัง
 • กลิ้ง เช่น การกลิ้งกล้วยในธํญพืชเพื่อเป็นอาหารว่าง
 • คั้น เช่น การคั้นน้ำผลไม้ เช่น ส้ม มะนาว
 • บด เช่น การบดผักหรือผลไม้บางประเภทให้ละเอียด
 • ชั่ง ตวง วัด เช่น การชั่ง ตวง ส่วนผสมทั้งแบบแห้งและแบบเหลว
 • ตี เช่น การตีไข่ให้เข้ากับส่วนผสมอื่นด้วยที่ตีไข่
อายุ 6-8 ปี
 • ตัก ชั่ง ตวง วัด ส่วนผสมโดยใช้ถ้วยหรือช้อนตวง
 • เทส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงในถ้วยตวง
 • ตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้ตะกร้อมือ
 • ใช้มีดหรือเครื่องมือตัดที่ไม่คม และทาส่วนผสมที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น เนยถั่ว แยม ลงบนพื้นผิวกว้าง
อายุ 8-10 ปี
 • ใช้ที่เปิดกระป๋องไฟฟ้า
 • พร้อมที่จะเรียนรู้การใช่ไมโครเวฟ
 • ทำอาหารที่มีส่วนผสม 2-3 อย่างได้ โดยแทบไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
อายุ 10-12 ปี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้การใช่เตาอบ การใช่ถุงมือ ผ้ากันร้อนในการเคลื่อนย้ายอาหารและการวางภาชนะร้อนที่เพิ่งออกจากเตาอบให้ถูกที่ และถูกวิธีภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 • ใช้ที่ขูดฝอยเพื่อขูดส่วนผสมให้เป็นชิ้นเล็กๆ ตามต้องการ
อายุ 13 ปีขึ้นไป
 • ทำอาหารที่มีส่วนผสมหลายอย่างได้ ใช้เครื่องผสมอาหารไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแล เตรียมส่วนผสมได้โดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแล
การเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายของเด็กๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และฝึกพัฒนาการไปพร้อมๆ กัน แถมยังทำให้คุณและเด็กๆ สนุกกับการเข้าครัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ