Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“Well Done, I’m Proud of you!” สร้างกำลังใจให้ลูกด้วยคำชมที่อ่อนโยน

“Well Done, I’m Proud of you!” สร้างกำลังใจให้ลูกด้วยคำชมที่อ่อนโยน
teaser image

ไม่อยากให้ลูกกลายเป็นเด็กที่ผูกความสำเร็จไว้กับความสามารถหรือความเก่งอย่างเดียว ต้องหมั่นชมที่ “ความตั้งใจและความพยายาม” นะคะ เพราะในชีวิตจริง ไม่มีใครเป็นผู้ชนะตลอดไป การชื่นชมลูก โดยเฉพาะเวลาทำอะไรสำเร็จเท่านั้น อาจทำให้ลูกรู้สึกอยากเป็นที่ 1 เพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้ตัว เด็กจะไม่กล้าทำอะไรที่ยาก ไม่กล้าทำอะไรที่ใหม่ เพราะเสี่ยงที่จะกลายเป็น "คนไม่เก่ง"

การชมลูก ในความพยายามเล็กๆ น้อยๆ เช่น "แม่เห็นลูกขยันอ่านหนังสือเตรียมสอบเต็มที่ ผลจะเป็นยังไง แม่ก็ภูมิใจที่ลูกทำดีที่สุดแล้ว" รวมทั้งการมองหาสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และให้กำลังใจ เด็กก็จะเรียนรู้ที่จะผูกความสำเร็จไว้กับความขยัน ยิ่งขยันยิ่งทำได้ดี

นอกจากนี้ การชมเชยเวลาเด็กทำผิดพลาดย่อมดีกว่าการกล่าวโทษ เพราะจะไม่ทำให้เด็กปิดกั้น ด้วยความกลัว ในทางตรงกันข้าม จะช่วยให้เด็กเก่งขึ้นเพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เด็กจะสนุกกับการเรียนรู้ และกล้าเผชิญปัญหา มีทัศนคติที่ดีต่อการล้ม เพราะการล้มไม่ได้แปลว่าไม่เก่ง แต่เป็นโอกาสใหม่ในการ เรียนรู้ และต้องพยายามมากกว่านี้

คำชมเป็นกำลังใจที่ดี โดยเฉพาะจากพ่อและแม่ สิ่งนี้มีค่ายิ่งกว่าเงินทองของมีค่า สามารถสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ มีน้ำใจ และประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลย หมั่นชมลูกบ่อยๆ นะคะ