Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ฝึกลูกให้มีวินัยตั้งแต่ขวบปีแรก เอ๊ะ! เราจะทำได้ยังไง?

อยากให้ลูกมีวินัยเริ่มสร้างได้ตั้งแต่ขวบปีแรก

ได้อ่านบทความของ นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ ท่านเขียนว่า พ่อแม่ฝึกให้ลูกมีวินัยได้ตั้งแต่ขวบปีแรกเลย ซึ่งคุณแม่อาจจะสงสัยว่า ลูกยังอ้อแอ้ ไม่ประสีประสาเลย จะฝึกได้อย่างไร? ฝึกได้โดยผ่านกิจวัตรประจำวันส่วนตัวของลูกและกิจกรรมที่ทำด้วยกันในครอบครัว ซึ่งก็เป็นกิจกรรมง่ายๆ และพัฒนาไปตามวัยค่ะ

ขวบปีแรก ฝึกวินัยการกินและนอนเป็นเวลา มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวินัยแรกๆ ของลูกคือ เด็กหลังอายุ 4 เดือนไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึก และหลังอายุ 6 เดือนไปแล้ว ร้อยละ 90 ไม่ตื่นมากินนมมื้อดึก

วัยเตาะแตะ 1 - 3 ขวบ ให้ฝึกวินัยจากสิ่งรอบตัว ด้วยการต่อยอดจากเรื่องกิน เรื่องนอน เช่น เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่เข้าทาง ปฏิบัติตามกติกาในบ้าน

วัยอนุบาล 3- 5 ปี นอกจากวินัยในบ้านแล้ว วัยนี้ก็ต้องเพิ่มเติมระเบียบวินัยนอกบ้านมากขึ้น เช่น ระเบียบของโรงเรียน ความรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวที่โรงเรียน

วัยเรียนหลัง 6 ปี ส่งเสริมวินัยที่เกี่ยวกับกฎระเบียบของสังคมที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไม่ทิ้งขยะบนถนน ไม่ถ่มน้ำลายตามที่สาธารณะ ข้ามถนนตรงทางข้ามหรือสะพานลอย การเข้าคิว

หากฝึกฝนตัวเองอย่างดี เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ลูกจะสามารถต่อยอดระเบียบวินัยต่างๆ ได้ใกล้เคียงผู้ใหญ่ แม้การฝึกวินัยเล็กๆ น้อยๆ สร้างได้ไม่ยาก แต่ต้องทำให้สม่ำเสมอ คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจและอดทนเจียระไนเพชรเม็ดงามตั้งแต่ขวบปีแรกกันเลยนะคะ ผลที่ออกมาต้องดีแน่ๆ รับรองชื่นใจค่ะ...