Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สุดยอดสกิลสู่อัจฉริยะ! เจ้าตัวเล็กของคุณเป็นแบบไหน?

สุดยอดสกิลสู่อัจฉริยะ! เจ้าตัวเล็กของคุณเป็นแบบไหน?

 

สมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พัฒนาไปได้ไกลเกินคาด ไม่แน่..ลูกของคุณอาจซ่อนความอัจฉริยะบางอย่างเอาไว้

 

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเติบโตและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูง เช่น หมอ นักบิน นักธุรกิจ วิศวกร ฯลฯ แต่อย่าลืมนะคะว่า ยังมีอาชีพน่าสนใจอีกมากมาย และเด็กแต่ละคนก็มีทักษะหรือความฉลาดที่โดดเด่นอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ที่ ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา ได้นำเสนอแนวคิดเอาไว้ว่า ความฉลาดมีหลายด้านและมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหน และแสดงออกมาเป็นความสามารถพิเศษในเรื่องใดค่ะ มาลองสังเกตกันว่า ทักษะที่ลูกแสดงออกมา น่าจะเหมาะกับอาชีพอะไร แล้วสนับสนุนอย่างเต็มที่ไปเลยค่ะ

 

ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ลูกสามารถใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เด็กที่มีทักษะด้านนี้ มักเหมาะกับอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ นักการเมือง เป็นต้นค่ะ ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) ลูกสามารถคิดอย่างมีเหตุและผล คิดเชิงนามธรรม คิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว อาชีพที่ลูกมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เช่น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร เจ๋งไปเลย! ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) ลูกสามารถใช้ทักษะทางสายตาได้ดี มองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ไวต่อการรับรู้ทิศทาง ซึ่งน่าจะไปได้ดีกับอาชีพเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ วิศวกร จิตรกร นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิกค่ะ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) ลูกสามารถควบคุมและแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว แข็งแรง รวดเร็ว ยืดหยุ่น ประณีต และประสาทสัมผัสค่อนข้างไว พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬา หรือเรียนศิลปะในแขนงนักแสดง นักฟ้อน นักเต้น นักบัลเล่ต์ หรือนักแสดงกายกรรม ในอนาคตลูกอาจสร้างชื่อเสียงไปไกลระดับโลกเลยก็ได้นะคะ

 

ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ลูกสามารถซึมซับและเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน รับรู้ จดจำจังหวะ ทำนอง โครงสร้างทางดนตรี แต่งเพลงได้ หรือถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลงไพเราะ ถ้าลูกถนัดด้านนี้ก็มีแววเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง หรือนักร้องคุณภาพได้แน่นอน ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) ลูกสามารถเข้าใจผู้อื่น ทั้งความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งหรือจูงใจได้ดี เด็กที่มีความโดดเด่นด้านนี้ มักจะเป็นครูอาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษา นักการฑูต พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ ว้าว ไม่ธรรมดา! ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ลูกสามารถตระหนักรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ ความนึกคิดของตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์ รู้จุดอ่อน ข้อบกพร่องของตนเอง ขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถเรื่องใด รู้ถึงความปรารถนาของตนเองอย่างแท้จริง เมื่อโตขึ้นลูกอาจจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัยที่เก่งหาตัวจับยากเลยล่ะค่ะ ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) ลูกรู้จักและเข้าใจธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ สามารถแยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ได้ หากลูกมีทักษะด้านนี้โดดเด่น น่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพ นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักสำรวจธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ

 

เด็กแต่ละคนมีความฉลาดแตกต่างกันไป เปรียบเหมือนสายรุ้งที่มีหลากสีสัน จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสังเกตและค้นหาความฉลาดนั้นให้เจอค่ะ ด้านไหนโดดเด่นก็ส่งเสริมเพื่อให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพไปเลย ลูกสามารถเป็นอัจฉริยะได้ในแบบของตัวเอง แต่จะไปถึงฝันหรือไม่ พื้นฐานสำคัญก็คือการมีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ไม่มีสะดุด ซ่งพ่อแม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกแข็งแรงได้ด้วยนมที่เสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่มีการวิจัยแล้วว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติค่ะ