Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ฝึกวินัยเจ้าตัวเล็ก เรื่องง่าย ๆ สร้างได้บนโต๊ะอาหาร

ฝึกวินัยเจ้าตัวเล็ก เรื่องง่าย ๆ สร้างได้บนโต๊ะอาหาร

 

การฝึกวินัยให้ลูก เริ่มได้จากเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว อย่าง “การกิน” นี่แหละ

 

ข้อดีของการฝึกฝนการมีวินัยให้กับลูกรักตั้งแต่วัยเตาะแตะ คือ การเตรียมความพร้อมด้วยการปูพื้นฐานให้เด็ก ๆ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีในอนาคต การสอนวินัยให้ลูกนั้น ควรยึดหลักเข้มข้น แต่ไม่เคร่งเครียด คุณแม่อาจเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวอย่าง “การกิน” โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

  • ทานอาหารเป็นเวลา ในที่นี้ไม่ถึงกับต้องตั้งเวลาให้ทานข้าวพร้อมกันตรงเป๊ะไปทุกวัน แต่หมายถึงการทานอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ โดยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยตัวเองว่า ต้องทานข้าวเมื่อถึงเวลา หากเจ้าตัวเล็กยังคงห่วงเล่น หรือติดดูการ์ตูน คุณแม่อาจลองปล่อยให้ลูกทนหิวดูบ้าง สอนให้เค้ารู้ว่าหากไม่ทำตามกติกาก็ต้องรอจนถึงมื้อถัดไป ไม่ควรใจอ่อนทดแทนด้วยการดื่มนมหรือขนมระหว่างมื้อ เพราะจะทำให้เด็ก ๆ เคยตัวและคิดไปเองว่า ถ้าไม่ทานข้าวก็มีขนมให้ทานอยู่ดี
  • ทานอาหารเอง การปล่อยให้ลูกลองทานข้าวเอง แม้ลูกจะยังจับช้อนไม่ถนัด หรือทำข้าวหกเลอะเทอะบ้าง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกรักได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการทำงานประสานกันของมือและสายตา เมื่อเด็ก ๆ ตักข้าวทานได้ คุณแม่ควรเอ่ยคำชม จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง
 

ทานอาหารร่วมกับครอบครัว การทานอาหารพร้อมหน้ากันทั้งบ้าน โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีบนโต๊ะอาหาร เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้มารยาทต่าง ๆ เช่น การไม่กินไปเล่นไป การทานอาหารตามเวลา และการรู้จักรวบช้อนส้อมหลังอิ่มข้าว เมื่อเด็ก ๆ เห็นพ่อแม่ทำ ก็จะทำตามและกลายเป็นความเคยชินในที่สุด ทานอิ่มแล้วเก็บจาน เมื่อลูกรักมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ควรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในมื้ออาหารมากขึ้น เช่น ให้ลูกช่วยเตรียมอาหาร จัดผักใส่จาน จัดโต๊ะทานข้าว และเก็บจานของตัวเองเมื่อทานอิ่มแล้ว สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกสามารถรับผิดชอบและช่วยเหลือตัวเองได้ดีในอนาคต ล้างมือก่อนและหลังทานอาหาร การฝึกให้เด็ก ๆ ล้างมือก่อนและทานข้าว เป็นการเสริมสร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับลูกรัก ดื่มนมเป็นเวลา เด็กวัยเตาะแตะควรดื่มนมวันละ 2- 3 แก้ว คุณแม่สามารถฝึกฝนให้ลูกดื่มนมจากแก้วด้วยตัวเอง โดยช่วยลูกจัดเตรียมอุปกรณ์ชงนมให้พร้อม และควรเลือกนมผงที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้ลูกดื่มทุกวัน
 

การฝึกวินัยเหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้ว ยังเป็นการฝึกความอดทน ฝึกควบคุมอารมณ์ และรู้จักรับผิดชอบตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการปูพื้นฐานไปสู่การสร้างวินัยในเรื่องอื่น ๆ ค่ะ