Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ปัญหาสุขภาพที่มักพบในผู้สูงอายุก็คือ น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และภาวะการขาดสารอาหาร สาเหตุหนึ่งเกินจากการรับรู้รสชาติและกลิ่นที่เปลี่ยนไป รวมถึงอารมณ์เหงาและหดหู่ของผู้สูงอายุทำให้ความอยากรับประทานอาหารลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุบางคนอาจรับประทานได้น้อยลงเนื่องจากปัญหาในการเคี้ยว ความอ่อนล้า หรือสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าสังคม ยิ่งไปกว่านั้น โดยธรรมชาติ ร่างกายของผู้สูงอายุจริงๆแล้ว มักต้องการสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากโรคภัยและอาการบาดเจ็บ

น้ำหนักตัวที่ลดลงและภาวะการขาดสารอาหารเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้อลีบ ทำให้ความแข็งแรงของร่างกายยิ่งลดน้อยลง ส่งผลให้การเคลื่อนไหวและความสามารถในการดูแลตัวเองถดถอยลง รายงานทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ยืนยันว่าโภชนาการที่ไม่เหมาะสมจะนำไปสู่การฟื้นตัวของร่างกายได้ช้าหากมีภาวะความเจ็บป่วยเกิดขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัด นอกจากนี้ หาหยิ่งต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานๆ ก็ยิ่งทำให้ความอยากรับประทานอาหารลดน้อยลง และเกิดเป็นวงจรวนเวียนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ

ดังนั้นผู้สูงอายุและผู้ดูแลจะต้องมีความเข้าใจในความสำคัญของโภชนาการเป็นอย่างมาก และทำให้โภชนการที่เหมาะสมกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีอาหารเสริมชนิดเข้มข้น ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า ผู้สูงอายุจะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ อาหารเสริมเหล่านี้มาในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สะดวก มีหลากหลายรูปแบบและรสชาติ มีผลในการช่วยป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวลดลงและภาวะการขาดอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตได้อย่างห่างไกลปัญหาสุขภาพต่างๆได้มากขึ้น