Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โภชนาการดี สุขอนามัยดี ช่วยลูกน้อยแข็งแรง

โภชนาการดี สุขอนามัยดี ช่วยลูกน้อยแข็งแรง

ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตกบ่อยๆ มีโรคระบาดที่มากับฝนเป็นจำนวนมากที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลว่าจะติดต่อลูกน้อย แม้ปัจจุบันหลายๆ โรคจะมีวัคซีนป้องกัน แต่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้โดยการรักษาสุขอนามัย และดูแลโภชนาการที่ดีให้แก่ลูกน้อย ซึ่งหมอมีคำแนะนำดังนี้ค่ะ

  • มั่นให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หรือถูมือด้วยแอลกกอฮอล์เจล (กรณีไม่มีที่ล้างมือ) โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง
  • หมั่นตัดเล็บมือลูกให้สั้นอยู่เสมอ ลดการเป็นแหล่งสะสมเชื่อโรค
  • หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน แยกภาชนะในการดื่มน้ำ และรับประทานอาหารใช้ช้อนกลาง
  • ล้างของเล่นและอุปกรณ์ที่ต้องเข้าปากเด็กด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานบ่อย ๆ และนำตากแดด
  • ทำความสะอาดพื้น สนามเด็กเล่น เครื่องใช้ ตลอดจนเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
  • หลีกเลี่ยงการพาเด็กสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน โดยไม่จำเป็น
  • แยกผู้ป่วยออกจากเด็กปกติ และให้หยุดเรียน รวมทั้งงดพาไปที่สาธารณะเป็นเวลา 7-10 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ
  • รักษาสุขภาพของเด็กและคนในบ้านให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบห้าหมู่ เสริมภูมิคุ้มกันด้วยนมวันละ 2-3 แก้ว อาจทานควบคู่กับซีเรียลโฮลเกรนผสมผลไม้หลากหลายชนิด เพื่อให้ได้รับวิตามินและสารอาหารหลากหลาย
  • เด็กๆควรดื่มน้ำมากๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • ติดตามข้อปฏิบัติจากทางโรงเรียน และคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

โรคติดต่อในเด็กหลายชนิดสามารถป้องกันได้ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ แต่หากลูกน้อยมีอาการไข้ เซื่องซึม หรือเข้าข่ายเป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน พร้อมรับคำแนะนำ เฝ้าระวังสังเกตอาการที่จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อไป

พญ.อุษณี ลีลาปรีชาเลิศ

Article Type