Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โครงการจิตประภัสสรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

โครงการจิตประภัสสรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ คุณแม่ย่อมต้องการหาสิ่งดีให้กับลูก และพยายามดูแลร่างกายตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์แข็งแรง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือ การดูแลจิตใจของตนเองให้ดีด้วย เพราะจิตใจที่ดีย่อมส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์เช่นกัน

หากมีโอกาสคุณแม่สามารถเข้าไปที่เสถียรธรรมสถาน แล้วจะได้รู้จักกับโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ซึ่งเป็นโครงการดีๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณแม่ มาดูกันดีกว่าว่าโครงการนี้ดีและมีประโยชน์อย่างไร

โครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" เปิดรับคุณแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ โดยไม่จำกัดอายุครรภ์ แต่มีความตั้งใจที่จะสร้างจิตประภัสสรให้ลูกในครรภ์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและบุคคลใกล้ชิด โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกเดือนให้คุณแม่ (คุณแม่อาจพาคุณพ่อ ญาติสนิทมิตรสหาย มาร่วมกิจกรรมได้ด้วย) โดยเน้นฝึกฝนการครองชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และการให้กำเนิดชีวิตที่อยู่บนหนทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ มีทั้งค่ายอบรมอานาปานสติภาวนาระหว่างตั้งครรภ์ 2 วัน 1 คืน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง พิธีรับขวัญเด็กเกิดใหม่ทุกขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน ธรรมาศรมจิตประภัสสร หรือการให้คำปรึกษาโดยวงศาคณาญาติผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และการเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมตามอัธยาศัย คือร่วมวิถีชีวิตในชุมชนปฎิบัติธรรมได้ทุกวัน ซึ่งมีการสอนธรรมะทุกเสาร์ อาทิตย์ และมีช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Internet และสื่อสารมวลชนทุกวัน

คุณแม่หลายคนที่เคยผ่านโครงการนี้เล่าว่า การได้สร้างจิตประภัสสรให้ลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยมาร่วมปฏิบัติธรรม ทำให้คุณแม่ใจเย็นและมีความอดทนมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนคิดดี ทำดีอยู่เสมอ และแม้ว่าลูกจะคลอดแล้ว แต่คุณแม่หลายคนก็ยังคงพาลูกและบุคคลที่รักมาร่วมกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการได้มาอยู่ในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติของเสถียรธรรมสถาน ได้ฟังแง่คิดดีๆ และเด็กก็ได้ฟังนิทานได้ฟังเพลงธรรมะเพราะๆ จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ

หากคุณเป็นคุณแม่หรือกำลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่ การเตรียมตัว หรือการดูแลเพียงแค่ทางร่างกายนั้นไม่เพียงพอ ต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีด้วย เพราะทุกอย่างจะส่งผล ถึงลูกน้อย ลูกจะเป็นเด็กดีและแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจได้ก็ขึ้นกับสองมือและหนึ่งหัวใจของคุณแม่และคุณพ่อนี่แหละค่ะ