Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

แสงสว่างในบ้านสำคัญแค่ไหน

แสงสว่างในบ้านสำคัญแค่ไหน
แสงสว่างในบ้านนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำให้บ้านสวยงามและเป็นบ้านที่ถูกสุขลักษณะ โดยแสงสว่างในบ้านไม่จำเป็นต้องมาจากแสงของหลอดไฟในรูปแบบติดตั้งบนเพดานเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถจัดวางองค์ประกอบของการให้แสงตามจุดต่างๆ รวมทั้งการใช้แสงจากธรรมชาติร่วมด้วย

แสงสว่างในบ้านมี 3 ลักษณะใหญ่ คือ
  1. แสงสว่างทั่วทั้งห้อง (General lighting) เช่น การใช้ดาวน์ไลท์จากเพดานส่องให้ความสว่างสม่ำเสมอทั่วห้อง
  2. แสงสว่างเพื่อการทำงานหรือการอ่านหนังสือ (Task lighting) ได้แก่ โคมไฟสำหรับการอ่านหนังสือในห้องทำงาน หรือไฟใต้ตู้ลอยในครัว
  3. แสงสว่างเพื่อเน้นให้จุดใดจุดหนึ่งหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในห้องเด่นขึ้นมา (Accent lighting) เช่น ไฟส่องในตู้โชว์ ไฟส่องภาพเขียน หรือโคมไฟส่องข้างโซฟา
เคล็ดลับของการใช้แสงในบ้าน มีดังนี้
  • หากต้องการแสงสว่างทั่วห้อง แสงสีขาวจะเหมาะกว่าแสงสีเหลือง
  • แสงสีเหลืองจะสวยเมื่ออยู่ในห้องที่สลัว
  • แสงจะขับสีให้เด่นขึ้นก็ต่อเมื่อแสงนั้นมีโทนเดียวกันกับสีเช่น แสงสีเหลืองจะส่องวัตถุสีเหลืองได้สวยที่สุด ในขณะที่แสงสีฟ้าจะส่องวัตถุสีฟ้าหรือโทนเย็นได้สวยสุด
  • ห้องที่อยู่ทางทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงใต้ จะได้รับแดดยามบ่าย ควรใช้สีโทนเย็นเพื่อปรับไม่ให้ห้องดูร้อนเกินไป ในทางตรงข้ามห้องที่อยู่ทางทิศเหนือหรือตะวันออกอาจใช้สีโทนอบอุ่นได้
  • ห้องที่มีหน้าต่างอยู่ทางทิศใต้จะได้รับแสงในปริมาณที่เหมาะสมเกือบตลอดปี แสงที่ส่องเข้ามาในห้องทางทิศใต้จะขับให้เฟอร์นิเจอร์ดูเด่นขึ้น จึงควรใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาตินี้ในการแต่งบ้านด้วย