Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

แม่กิน ลูกได้

แม่กิน ลูกได้

ขณะที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ของคุณแม่  ลูกน้อยจะมีพัฒนาการสูงในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อเยื่อ กระดูก อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง การดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกสิ่งที่รับประทานเข้าไปจะมีผลต่อพัฒนาการของลูก

ทารกในครรภ์ใช้สารอาหารจากที่คุณแม่กินและจากที่ร่างกายคุณแม่สะสมไว้มาใช้ในการเจริญเติบโต หากคุณแม่ขาดสารอาหารก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้น การกินอาหารในช่วงที่ตั้งครรภ์จึงมีความสำคัญมาก เพราะทุกสิ่งที่คุณแม่กิน คือทุกสิ่งที่ลูกน้อยจะได้รับ ควรเลือกกินอาหารที่ใหม่สดสะอาด ครบ 5 หมู่ และเน้นสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ  

สารอาหารสำคัญสำหรับหญิงตั้งครรภ์

  • โปรตีน สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของทารกในครรภ์ ควรเน้นโปรตีนคุณภาพดี เช่น ไข่ นม
  • แคลเซียม ลูกน้อยในครรภ์มีการเจริญเติบโตของกระดูกรวดเร็วมากในช่วง 4 เดือนแรกและในช่วงสุดท้ายก่อนคลอด ควรดื่มนมวันละ 2 แก้ว และอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ปลาตัวเล็กที่กินได้ทั้งก้าง กุ้งแห้ง ปลาป่น เต้าหู้ ผักใบเขียวเข้ม เช่น บร็อคโคลี คะน้า ผักโขม
  • เหล็ก ในช่วงตั้งครรภ์ คุณแม่จะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นถึง 25% เพื่อใช้ในการนำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ และป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือดหลังคลอด อาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็ก เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ตับ เลือด ไข่แดง และผักใบเขียว
  • กรดโฟ ลิคหรือโฟเลต เป็นวิตามินที่มีบทบาทในการสร้างดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม มีความจำเป็นในการแบ่งเซลล์ การสร้างเม็ดเลือดแดงและการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆ  จึงมีความสำคัญต่อการตั้งครรภ์ตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิเลยทีเดียว ถ้าแม่ขาดกรดโฟลิคในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังปฏิสนธิ (ช่วงที่แม่เพิ่งสังเกตว่าประจำเดือนขาดและรู้ตัวว่าตั้งครรภ์) จะทำให้กระบวนการสร้างสมองเกิดความเสียหาย ทำให้ทารกที่เกิดมามีสมองพิการ หรืออาจเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จึงแนะนำให้หญิงที่คิดว่าจะตั้งครรภ์รับประทานยาเม็ดโฟเลตเสริมอย่างน้อย 1 เดือนก่อนตั้งครรภ์ อาหารที่เป็นแหล่งของกรดโฟลิค เช่น ตับ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง และผักต่างๆ ผลิตภัณฑ์นมสำหรับมารดามีครรภ์ที่เสริมโฟเลต
  • ดีเอชเอ เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์สมอง และประสาทตา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางสมอง และสายตา ดีเอชเอ มีมากในนมแม่ สาหร่ายทะเล ปลาทะเลและปลาน้ำจืดที่มีไขมันมาก เช่น ปลาทู ปลาทูน่า ปลาแซลมอน  ปลาดุก ปลาสำลี เป็นต้น ช่วงที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์จะได้รับดีเอชเอ ผ่านรกโดยตรง และหลังคลอดจะได้รับดีเอชเอผ่านนมแม่ คุณแม่จึงควรทานอาหารที่มีดีเอชเอ เช่น ปลาต่างๆ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง และดื่มนมที่มีดีเอชเอเป็นประจำ เพื่อให้ลูกได้รับดีเอชเออย่างเพียงพอ
  • ไอโอดีน ใช้ในการสร้างฮอร์โมนไท รอยด์ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง ถ้าแม่ท้องขาดไอโอดีนจะทำให้ลูกที่เกิดมามีสติปัญญาหรือไอคิวต่ำ และถ้าขาดมากจะทำให้เป็นโรคเอ๋อได้ อาหารที่เป็นแหล่งชองไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล เกลือเสริมไอโอดีน