Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เหนื่อยนักก็พักก่อน

เหนื่อยนักก็พักก่อน
คุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหม?

เหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุ บางครั้งหงุดหงิดง่าย บางครั้งรู้สึกซึมเศร้าและอารมณ์แปรปรวน บางครั้งเหมือนคิดอะไรไม่ออกและความจำก็ลดลง ชีวิตประจำวันของคุณ...เข้านอนดึก และตอนเช้าก็ตื่นยาก ไม่สดชื่น บ่อยครั้งอาหารเช้ามีเพียงกาแฟ 1 แก้ว แต่เมื่อไปตรวจสุขภาพประจำปีก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ...

ถ้าคุณมีอาการต่างๆ เหล่านี้ แสดงว่าคุณกำลังมีภาวะเหนื่อยล้า (Fatigue) ซึ่งไม่ได้มีแค่ความรู้สึกไม่มีกำลัง ไม่มีชีวิตชีวาอย่างเดียว ยังส่งผลไปถึงเรื่องของอารมณ์ ความจำ สมรรถภาพทางเพศ ทำให้เกิดอาการแก่กว่าวัยได้ อาการเหล่านี้พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบแข่งขัน ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย จนส่งผลต่อระบบทำงานต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบฮอร์โมนทำงานผิดปกติ

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น...

นั่นก็เป็นเพราะเมื่อเกิดความเครียด ร่างกายจะหลั่ง ฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมาจากต่อมหมวกไตเพื่อตอบสนองต่อความเครียด นอกจากนี้ยังมีการหลั่งฮอร์โมนเพศบางส่วนออกมาจากต่อมหมวกไตด้วยเช่นกัน เวลาเครียดจึงไปกระตุ้นการทำงานของต่อมหมวกไต และถ้าเครียดนานๆ เข้า ต่อมหมวกไตก็จะทำงานลดลง ทำให้เกิดภาวะต่อมหมวกไตล้า (adrenal fatigue) ส่งผลกับฮอร์โมนคอร์ติซอลและฮอร์โมนเพศลดลง ซึ่งฮอร์โมนเพศนั้นเกี่ยวข้องกับความหนุ่มสาว เป็นส่วนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์และความจำ เมื่อฮอร์โมนเพศลดลงก็จะส่งผลทำให้แก่ก่อนวัย อารมณ์แปรปรวน ถึงขั้นซึมเศร้า ความจำและ สมรรถภาพทางเพศลดลง และภาวะต่อมหมวกไตล้ายังอาจทำให้เกิดโรคบางอย่างตามมา เช่น การติดเชื้อซ้ำๆ ในทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคข้อรูมาตอยด์ ลูปัส เบาหวาน หรือระดับน้ำตาลต่ำ กระดูกบาง หรือมีภาวะปวด เป็นต้น

สาเหตุหลักๆ ของความเหนื่อยล้า คือ ความเครียด มาจากทั้งโรคภัยต่างๆ ทางร่างกาย การใช้ยาบางอย่าง หรือจากอารมณ์ ไม่ว่าจะโกรธ เกลียด กลัว กังวล เศร้าจนไปถึงมีสภาวะทางจิต รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การกินอาหารไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการอดอาหารตอนเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดต่อร่างกายได้ หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การออกกำลังหรือทำงานหนักมากเกินไป และการพักผ่อนไม่พอ

ทางหนึ่งที่จะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของคุณลงได้ อาจเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต โดยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสมาธิให้จิตใจสงบสัก 15 นาที กินอาหารที่มีประโยชน์ในมื้อเช้า และหาเวลาพักช่วงสั้นๆ ระหว่างการทำงานในแต่ละวัน ไม่เก็บเอาความเครียดจากที่ทำงานกลับมาบ้านด้วย ภาวะเหนื่อยล้าของคุณก็จะลดลงได้ค่ะ