Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เหตุผลที่เด็กผู้หญิงควรเล่นกีฬา

เหตุผลที่เด็กผู้หญิงควรเล่นกีฬา
นอกจากจะได้ออกกำลังกายและความสนุกแล้ว เด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬายังได้พรวิเศษอีก 4 ประการด้วยนั่นคือ

1. จากการวิจัยพบว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬาจะมีผลการเรียนที่ดี คุณอาจจะคิดว่าการเล่นกีฬาจะเบียดบังเวลาการเรียนของเด็กๆ แต่จากการวิจัยพบว่าเด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬาจะมีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่เล่นกีฬา เพราะการออกกำลังกายจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ความจำ และสร้างสมาธิ ทำให้เด็กๆ พวกนี้ได้เปรียบกว่าในห้องเรียน และการเล่นกีฬาสามารถลดความเครียดและช่วยให้เด็กๆ รู้สึกมีความสุขขึ้น เพราะว่าสมองจะหลั่งสารเคมีระหว่างการออกกำลังกายเพื่อช่วยปรับอารมณ์อีกด้วย

2. เด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬาจะเรียนรู้เรื่องทีมเวิร์คและรู้จักตั้งเป้าหมาย กีฬาสอนทักษะชีวิตให้แก่เด็กๆ เพราะพวกเขาต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งโค้ช ครูฝึก หรือเพื่อนรวมทีม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือชัยชนะ การลงมือทำให้บรรลุเป้าหมาย เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับเรื่องการงานและการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคตของเด็กๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย

3. การเล่นกีฬาดีต่อสุขภาพของเด็กผู้หญิง การเล่นกีฬาตั้งแต่วัยเด็กถือว่าเป็นการเริ่มต้นเสริมความแข็งแรงของร่างกายและรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสม จากการวิจัยพบว่าเด็กหญิงที่เล่นกีฬามีแนวโน้มที่จะไม่สูบบุหรี่ และในช่วงบั้นปลายชีวิตของเด็กหญิงที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมและโรคกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย

4. การเล่นกีฬาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ เด็กผู้หญิงที่เล่นกีฬาจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง เพราะว่าการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างความมั่นใจ เด็กๆ จะรู้ว่าตัวเองสามารถฝึกฝน และพัฒนาแค่ไหน ถึงจะบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้กีฬายังเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกดี เพราะว่ารูปร่างที่สมส่วน น้ำหนักเหมาะสม และกีฬายังพาไปเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้ด้วย

Tip

เพื่อการเติบโตสมวัย นอกจากการออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว เด็กๆ ควรได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่และหลากหลาย และอย่าลืมเตรียมเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์ ที่มีส่วนผสมของโปรโตมอลต์ให้เด็ก เพื่อช่วยให้ร่างกายมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้และทำกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน