Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เลือกหนังสือให้เหมาะกับลูกของคุณ

เลือกหนังสือให้เหมาะกับลูกของคุณ
จะเลือกอย่างไร
  • เลือกประเภทหรือชื่อเรื่องของหนังสือที่ลูกของคุณชอบอ่านจากเล่มก่อนๆ โดยอาจเลือกจากตัวละคร เหตุการณ์สำคัญ หรือชื่อเรื่องที่พวกเขาผูกพันรู้สึกสนใจ
  • หาข้อมูลจากเพื่อน, ญาติพี่น้อง และคนที่มีประสบการณ์ว่าลูกๆ ของพวกเขาชอบอ่านหนังสือประเภทไหน
  • ลองนึกถึงหนังสือที่คุณเคยอ่านในวัยเด็กเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกของคุณ
  • ขอคำแนะนำจากบรรณารักษ์ หรือคนขายหนังสือ
  • เลือกจากหนังสือที่ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างเช่นรางวัลแว่นแก้ว รางวัลหนังสือแห่งชาติ รางวัลวรรณกรรมเยาวชน
  • ลองเลือกหนังสือและหัวข้อที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและค้นพบความชอบใหม่ๆให้ลูกของคุณ
  • อย่าลืมอ่านเรื่องราวและดูภาพประกอบคร่าวๆว่าเนื้อหาเหมาะสมและสร้างรรค์สำหรับลูกคุณ
สร้างสรรค์ความสนุก
  • พยายามหาเวลาสำหรับอ่านหนังสือและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือด้วยกันเป็นประจำทุกวัน
  • ทำหุ่นมือเป็นตัวละครในหนังสือและเล่นตามเรื่องราวในหนังสือนั้นๆ นี่คือวิธีที่แสนสร้างสรรค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการทำความเข้าใจจากการอ่านให้ดีขึ้น