Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เรียนศิลปะแบบธรรมชาติ

เรียนศิลปะแบบธรรมชาติ
เป้ สีน้ำ ศิลปินจิตรกรรมสีน้ำ นักเขียน และกวี ซึ่งนำความรู้และประสบการณ์ในการทำงานศิลปะ โดยเฉพาะการวาดรูปสีน้ำ มาถ่ายทอดให้กับคนที่รักศิลปะ และต้องการใช้เวลาวันพักผ่อนในแบบที่ได้เสพสุนทรียะแห่งศิลปไปพร้อมๆ กับชื่นชมธรรมชาติ ณ โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนสอนศิลปะแห่งนี้เกิดขึ้นจากความฝันของครูเป้ ผู้มีพื้นเพอยู่ที่บ้านแพ้ว สมุทรสาคร จึงเป็น “ลูกแม่น้ำ” ที่มีแม่น้ำเป็นเครื่องหล่อหลอมชีวิตมาแต่เยาว์วัย เมื่อเริ่มสอนศิลปะตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว เขาก็อยากมีโรงเรียนศิลปะอยู่ติดแม่น้ำ และมองหาสถานที่ที่เหมาะสมจะเป็นโรงเรียนตลอดมา

ความสนใจเรื่องศิลปะของเป้ สีน้ำ เริ่มมาตั้งแต่เด็ก เขาบอกว่า“เกิดมาก็รู้เลยว่าชอบวาดรูป” เมื่อโตขึ้นจึงเลือกเรียนที่คณะวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และจบปริญญาตรี ศิลปกรรมเพาะช่าง สมัยนั้นคนทั่วไปไม่ได้มองว่าการวาดรูปเป็นอาชีพ แต่สำหรับเป้ สีน้ำ เขาไม่ได้คิดอะไร เพียงทำไปตามสิ่งที่ตนรัก และใช้เวลาส่วนใหญ่วาดรูปมาตลอด จนมามีบทบาทเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำแห่งนี้

“เรามีความเชื่ออยู่ว่าในชนบท ในหมู่บ้าน จะมีเด็กที่มีความฝัน และรักศิลปะอยู่ทุกหนแห่ง เหมือนเราที่แสวงหาครูอาจารย์ และโอกาสที่จะเรียนรู้ศิลปะ เมื่อมีวิชาความรู้ มีทักษะแล้ว ก็อยากจะกลับมาถ่ายทอด มาหาเด็กคนนั้นที่เราเคยเป็น สิ่งนี้เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่เข้ามาเรียนวาดรูป รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในสังคมเมืองด้วย เพื่อที่จะเข้าใจว่าการวาดรูปนั้นไม่ได้อยู่แยกออกไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แล้วเราก็ไม่ได้วาดรูปเพื่อจะไปประกอบอาชีพ แต่เพื่อค้นหา เข้าใจตนเอง และรู้ความเป็นจริงในธรรมชาติ”กว่าจะได้สถานที่ที่เหมาะสมกับการเปิดเป็นโรงเรียน เป้ สีน้ำได้ขึ้นล่องแม่น้ำมาแล้วแทบทุกสาย ทั้งใช้วิธีขับรถไปสำรวจ และล่องไปกับเรือ “ปโยชนม์” (ปะ-โย-ชน) ซึ่งมีความหมายว่า “ลูกแม่น้ำ” จนได้มาพบโรงสีเก่า ในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน ริมแม่น้ำนครชัยศรี

“ที่ตรงนี้เป็นโรงสีร้าง เป็นโรงสีเก่า ซึ่งเราเคยคิดไว้ในใจว่า อยากหาพื้นที่ที่กว้างพอ และอยากได้โรงสี เพราะโรงสีมีโครงสร้างที่กว้างใหญ่ ทำเป็นหอศิลป์ ห้องแสดงงาน ทำเป็นห้องทำงาน และทำเป็นโรงเรียนได้ คือสุดยอดของความเอนกประสงค์ในทางที่เราต้องการ ตอบโจทย์เราได้หมด”

เจ้าของพื้นที่นี้คือคุณชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง ซึ่งเป็นนักธุรกิจตระกูลเก่าแก่ เมื่อเป้ สีน้ำ เขียนหลักสูตรและโครงการไปเสนอ คุณชัยณรงค์ก็เห็นด้วยและอนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นโรงเรียน ความฝันของเขาจึงได้รับการต่อเติมจนเป็นรูปธรรมในที่สุด

“เราเปิดโอกาสให้คนที่สนใจแต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนได้มาเรียน โดยเวลาแค่ 2 วัน 1 คืนหลักสูตรนี้ก็ทำให้เข้าใจและวาดภาพได้แล้ว การวาดภาพจะใช้วิธีธรรมชาติ ส่วนเนื้อหานั้นนำไปสู่ความเข้าใจศิลปะ ความเป็นจริงในธรรมชาติ และครอบคลุมไปถึงความเข้าใจตัวตน ที่รองลงมาคือการสอนศิลปะเด็ก มีโรงเรียนต่างๆ พานักเรียนมาอบรมที่นี่ และอีกส่วนหนึ่งคืออบรมการวาดภาพให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพทางด้านจิตใจ รวมทั้งมุมมองธรรมชาติและชีวิต การวาดภาพนั้นช่วยขัดเกลาจิตใจ และนำไปสู่ความเข้าใจในองค์กร การงาน และการดำเนินชีวิตได้อย่างน่าประหลาด”

“โรงเรียนธรรมชาตินั้นอยู่นอกระบบ แต่ครอบคลุมระบบได้ทั้งหมด เพราะเราอยู่กับระบบของธรรมชาติ ห้องเรียนเรากว้างที่สุดเลยเท่าที่ท้องฟ้าจะกว้างได้ มีเนื้อที่มหาศาลเท่าที่แผ่นดินจะกว้างไกลไปถึง เพราะเราเป็นโรงเรียนที่ใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบ เป็นแม่บทในการทำความเข้าใจศิลปะ”
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจศิลปะ และรักที่จะใช้เวลาในวันหยุดให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ลองไปสัมผัสกับศิลปะและธรรมชาติที่โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำได้ แล้วคุณจะกลับมาพร้อมความรู้สึกเต็มอิ่ม มากยิ่งขึ้น