Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เรียนรู้ผ่านเกมกีฬา

เรียนรู้ผ่านเกมกีฬา
การเล่นกีฬาช่วยให้เด็กๆ มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเข้าสังคม กีฬาชนิดที่ต้องเล่นเป็นทีม ช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังความยุติธรรม และสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ไดรับมอบหมาย แต่สิ่งดีๆเหล่านี้อาจถูกบิดเบือนไป ถ้าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับการได้ชัยชนะและการได้ของรางวัลมากจนเกินไป

ดังนั้น เมื่อถึงวัยแห่งการเรียนรู้ คุณควรเริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจว่าการได้ออกกำลังกายและความสนุกนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจากการเล่นกีฬา
  • สร้างแนวคิดที่ถูกต้อง คุณไม่ควรทำให้ลูกๆ คิดว่าคุณคาดหวังให้พวกเขากลายเป็นนักกีฬาอาชีพหรือเข้าแข่งโอลิมปิกต่อไปในอนาคต เพราะนอกจากจะไม่สมเหตุสมผลแล้ว ยังทำลายความสนุกของการเล่นกีฬาอีกด้วย
  • สนับสนุนให้เล่นกีฬาอย่างเต็มที่และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม โดยเฉพาะคนที่อาจเล่นไม่ค่อยเก่ง สอนให้พวกเขาปฏิบัติต่อทีมฝ่ายตรงข้าม เจ้าหน้าที่ และโค้ชด้วยความเคารพ
  • ให้กำลังใจในความพยายามของพวกเขา ไม่ว่าเด็กๆ จะทำพลาดหรือทำคะแนนได้ ขอให้คุณเน้นย้ำว่าความสนุกและความสุขนั้นสำคัญกว่าชัยชนะ
  • เลือกโค้ชที่เป็นตัวอย่างที่ดี เลือกคนที่ชอบอยู่กับเด็กๆ ชอบพูดแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจ ปฏิบัติต่อเด็กๆ ในทีมอย่างเท่าเทียมกัน และสอนให้เด็กๆ เล่นกีฬาได้ดี ถ้าโค้ชเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ตะโกนด่าว่าหรือสร้างความอับอายให้เด็กๆ นี่ก็คงไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกของคุณ