Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างไรให้มีคุณภาพ

เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างไรให้มีคุณภาพ

การที่จะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่จะพูดถึงปัญหาของผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกคนเดียวและข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก มาดูกันว่ามีวิธีอย่างไรในการเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีคุณภาพ

นักวิจัยบางคนได้สอบถามพ่อแม่เลี้ยงเดียวที่ประสบความสำเร็จถึงวิธีที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงดูลูกคนเดียว และสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้ได้แนะนำไว้มีดังนี้

  1. การยอมรับในความรับผิดชอบ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จยอมรับถึงความรับผิดชอบและความท้าทายของการเลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว หรือบางครั้งต้องยอมรับความยากลำบาก เช่น ขาดเวลาเป็นส่วนตัว ชีวิตทางสังคมที่ถูกจำกัด รับผิดชอบต่อความต้องการที่หลากหลาย หรือความเครียดทางการเงิน โดยทำใจให้เป็นบวกและมองโลกในแง่ดี
  2. มุ่งมั่นที่จะเป็นครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จ มักจะยึดถือครอบครัวมีความสำคัญสูงสุดโดยมุ่งเน้นไปที่การเป็นแม่และพ่อที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เอาใจใส่ต่อลูก ใช้ชีวิตและสนุกไปกับลูก เสียสละเวลา เงิน และพลังงานเพื่อประโยชน์ของลูกเสมอ
  3. ใช้การสื่อสารแบบเปิด พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จ จะต้องส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารเปิดกับลูก คือส่งเสริมให้มีการแสดงออกที่ชัดเจนและเปิดกว้างของความคิดและความรู้สึกภายในครอบครัว ที่เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจ มีอะไรก็สามารถพูดคุยและปรึกษากันได้
  4. มีการจัดการที่ดี พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จ มักมีการจัดการครอบครัวที่ดี มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนัก พร้อมๆ กันก็บริหารตารางเวลาของครอบครัวด้วยเช่นกัน  ทำให้ยังมีรายได้เพื่อการใช้จ่าย และพร้อมๆ กันก็มีเวลาที่จะดูแลลูกๆ ในบ้านไปพร้อมๆ กันด้วย
  5. มีเวลาสำหรับการดูแลตัวเอง แม้จะไม่มีเวลามากนัก แต่การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ รวมถึงการเข้าสังคม  โดยมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ บ้าง เช่น อาจจัดงานสังสรรค์ที่บ้าน หรือในช่วงวันหยุด หาเวลาผ่อนคลาย ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือหาเวลาไปออกกำลังกายบ้าง ก็จะทำให้ตัวเองมีทั้งพลังกายและพลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตและดูแลลูก
  6. สร้างกิจกรรมผูกความสัมพันธ์ เช่น การเล่านิทานก่อนเข้านอนนอน ชวนลูกไปเที่ยว หรือจัดปาร์ตี้ในวันเฉลิมฉลองวันหยุดตามประเพณีตามเทศกาลต่างๆ เพื่อให้มีความหมายพิเศษสำหรับครอบครัวเพราะเป็นวันที่ทุกคนในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆ เช่น ชวนลูกๆ กินไอศกรีมอร่อยๆ ก็สร้างความสุขให้กับคุณและลูกๆ ได้แล้ว

ถึงแม้ในสังคมปัจจุบันจะมีจำนวนคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งสำคัญของคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องตระหนักและให้ความสำคัญอันดับต้นๆ ก็คือ ลูก การจัดสรรเวลากับลูก เพื่อให้เขาไม่รู้สึกขาด และเพิ่มความเข้มแข็งของจิตใจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบัน เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่น กล้ายอมรับความจริงและเข้มแข็งพร้อมรับทุกสถานการณ์ไปพร้อมๆ ไปกับคุณ เริ่มด้วยวิธีง่าย เช่น  ไม่โกหกลูกไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม  ให้เวลากับลูกมากกว่าการทุ่มเทหาเงินทอง เป็นเพื่อนของลูกในทุกๆ เรื่อง เป็นต้น และอย่าลืมทำให้ช่วงเวลาที่อยู่กับลูกเป็นช่วงเวลาทองที่มีค่ามากที่สุด